ต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกวดโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมเป็นโรเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในระดับโรงเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละห้องได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ไขเป ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2562 23:42 โดย Sakol Komolsri
 • ต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม นายบุญลือ  โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำบุคลากรต้อนรับโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน DLIT และการจัดทำโครงการเรียนคุณธรรมในวันที่ ๑๐ ต ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2562 19:19 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV/DLIT โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศ ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 21:29 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • Coding คืออะไร ? Coding คืออะไร ?Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ เหมือนเป็นการสื่อสารกับคอมพ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้

 • คู่มือ google site
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • โครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์ ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6 กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1 รายละเอียด :จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้ด ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ คณิตศาสตร์ ป.5
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • Insert PDF
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
 • Brain Break ตอน 20 : Take Five Brain Break ตอน 20 : Take Five
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 20:14 โดย เจษฎา จันทสิงห์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

:: ที่ตั้งโรงเรียน ::