Visie‎ > ‎

Schoolreglement

Welkom in onze academie voor muziek, woord en dans.

Hou je van muziek, dansen, van toneel...
wil je jezelf ontdekken, wil je je talenten ontwikkelen, wil je je creatief uitleven ...
dan staan de directeur, de leerkrachten, het administratief - en onderhoudspersoneel klaar om er samen met jou het beste van te maken.

In volgende bladzijden staan een aantal weetjes en afspraken in onze school. We verwachten dat je de afspraken naleeft en dat je correct en beleefd bent tegenover je medeleerlingen en tegenover het personeel.

 1. Administratie

1.1. Inschrijving
Van eind juni tot uiterlijk eind september kan je op het secretariaat van de academie inschrijven.
De gegevens op je inschrijfformulier zijn enkel voor intern gebruik en voor de overheid. 
 Je naam en adres worden niet doorgegeven aan derden (dit in het kader van de wet op de privacy).
In die zin geven we ook aan niemand de adressen of telefoonnummers van leerkrachten door. 
 Het staat hen natuurlijk vrij dit zelf te doen.

Verwittig dadelijk het secretariaat als je adres, telefoon, dagschool verandert. 
 Ook als je de lessen stopzet moet je het secretariaat verwittigen. 
 Van je ouders verwachten we daarvan een schriftelijke bevestiging.

1.2. Regelmatig
Je bent in de SAMWD een ‘regelmatige’ leerling als je: 
 • voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden; 
  • jongere: 
   • muziek en woord: ten laatste 8 jaar worden op 31 december van het jaar van inschrijving of ingeschreven zijn in het derde leerjaar van het basisonderwijs
   • dans: ten laatste 6 jaar worden op 31 december van het jaar van inschrijving 
  • volwassene: ten laatste op 31 december van het jaar van inschrijving 15 jaar worden
  • Kleuterdans: vanaf 4 jaar 
  • Initiatie muziek: vanaf 6 jaar
  • Initiatie viool: vanaf 4 jaar 
 • ingeschreven bent vóór 1 oktober van het lopende schooljaar; 
Voor de kleuterdans 4- en 5-jarigen kan je ook inschrijven in de loop van het schooljaar. Dan betaal je een gedeelte van het inschrijvingsgeld.
 • de voorgeschreven vakken volgt.
1.3. Inschrijvingsgeld (onder voorbehoud van wijzigingen)
Initiatiecursus (kleuterdans, vioolinitiatie, muziekinitiatie): 
        75 euro per schooljaar, 50 euro voor een tweede inschrijving (bijdrage voor het schoolbestuur).
Overige cursussen (bijdrage voor het ministerie,):
        Tarieven worden bekend gemaakt via de website en de folder.
        Je kunt in een aantal gevallen verminderd tarief bekomen. 
        Een lijst van de mogelijke gevallen hangt in de inschrijvingsperiode uit en verschijnt staan op de website van de academie.
        Dit laatste geldt ook voor de aanpassingen aan de inschrijvingsgelden.
Oud-leerlingen
        Het lesbedrag voor oud-leerlingen studenten die op jaarbasis aansluiten bij een cursus samenspel, koor, combo of instrumentaal   
        ensemble bedraagt 50 euro en 35 euro voor een tweede inschrijving, bijdrage voor het schoolbestuur.
        De oud-leerlingen studenten die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, verbinden zich ertoe deel te nemen aan minstens
        drie optredens per schooljaar.

1.4. Aanwezigheden/afwezigheden 

1.4.1. Afwezigheid leerlingen

Indien je ziek bent of om een andere reden onmogelijk naar de les kan:
 • breng bij de volgende les zeker een attest mee (briefje ouders, doktersbriefje,...)
Heb je meer dan 1/3 van de lessen niet bijgewoond zonder dat je afwezigheid gewettigd is (zie hier juist boven) 
dan word je niet toegelaten tot de proeven, en kan je dus ook niet slagen.

Wil je om dringende redenen vroeger weg uit de les, dan breng je daarvoor een briefje mee waarop je ouders 
daarvoor de toestemming geven (uiteraard enkel voor de jongeren).

1.4.2. Afwezigheid leerkrachten
Als een leerkracht ziek of afwezig is proberen we de leerlingen te verwittigen:
 • Er wordt een bericht gestuurd via e-mail 
 • De afwezigheid wordt gemeld op de website 
 • Er wordt een bericht uitgehangen in een vitrinekastje aan de poort en op de parking (Wolvenstraat). In Oosterzele wordt een briefje uitgehangen. 
Het is dus best even te kijken of de leerkracht ziek gemeld is.

Is uw zoon of dochter toch in de academie dan kunnen we uw kind niet zomaar laten vertrekken. 
Vooraan in de schoolagenda hebben we verschillende mogelijkheden voorzien wat wij in dit geval moeten doen.
Wil daarom in de schoolagenda uw keuze aanvinken: 
 • Mijn kind mag naar huis bellen om vroeger opgehaald te worden. 
 • Mijn kind mag onmiddellijk naar huis vertrekken op eigen verantwoordelijkheid. 
 • Mijn kind moet in de academie blijven wachten. 
Dit bericht zal nagezien worden door de toezichtster of een secretariaatsmedewerker.
Dit geldt voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Jongere leerlingen worden in de academie gehouden tot het lesuur voorbij is.

2. Gebouwen – lokalen - speelplaats

2.1. Schoolbestuur
De Stad Zottegem is de inrichtende macht (Schoolbestuur) van onze academie. Zij verzorgt de praktische kant van het onderwijs: gebouwen, instrumenten, aanstelling en benoeming leerkrachten.
In het filiaal Oosterzele zorgt het gemeentebestuur van Oosterzele voor gebouwen en instrumenten.
Het Schoolbestuur is tevens verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op pedagogisch gebied.
De schepen van onderwijs is het meest in contact met de directeur van onze academie. De schepen is uiteraard op de hoogte van alles wat met de academie te maken heeft.

2.2. Nummering lokalen
Zottegem (Firmin Bogaertstraat 12) 
 • Bereikbaar via gang 1 (aan onthaal/toezicht):
  • beneden: secretariaat, directie, leraarslokaal, lokaal 1 
  • eerste verdieping: klassen 2,3 + 4
  • tweede verdieping: zolder 
 • Bereikbaar via gang 2 (speelplaats)
  • beneden: klas 5, refter, doorgang auditiezaal (kleedkamer), auditiezaal
  • eerste verdieping: klassen 6 + 7 
Wijkafdeling (Meerlaan 48)

Wijkafdeling (Congregatiekapel)

Oosterzele (GILO Scheldewindeke - Stationsstraat)

2.3. Groepslessen
Volg je een groepsles, (bv.AVV-AMV) , dan blijf je buiten wachten (bij regenweer onder het afdak) tot de leerkracht je komt ophalen. Maak geen kabaal, want daarmee stoor je de andere lessen.
Volg je dans, dan kan je reeds naar de kleedkamer, en wacht daar dan op de leerkracht.

Laat geen waardevolle voorwerpen (uurwerken, armbanden, enz....) achter in de lokalen.

2.4. Netheid en orde

2.4.1. Klassen:

In de klassen en in de gangen staan vuilnisbakjes. Jassen kan je kwijt aan de kleerhaken. Haal de klassen niet overhoop. Heb respect voor het materiaal: muziekstaanders, muziekinstallatie e.d.m..
Op iedere verdieping staan er GFT-bakjes.

Gebruik geen GSM in de klas. Eten en drinken tijdens de lessen kan natuurlijk ook niet 

2.4.2. Speelplaats
Op de speelplaats staan aparte vuilniszakken voor gewoon vuil, voor blikjes en drankkartonnetjes (PMD) en voor fruit - en etensresten (GFT) .
Zo help je mee afval te sorteren.

2.4.3. Toiletten:
Er zijn aparte toiletten voor kleuters (kleuterdans), jongens en meisjes.

2.4.4. Gemeenschappelijk gebruik lokalen.
Sommige lokalen worden ook door de Basisschool gebruikt (dit geldt voornamelijk voor klas 7 in Zottegem, de 2 klassen in de SBS en).
Laat dus de klasindeling zoals ze is; haal niets uit banken of kasten; veeg niks af van het bord; zet stoelen en banken na gebruik terug.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de schade die je berokkent aan het materieel (instrumenten, meubels) en aan de lokalen van de school.

2.4.5. Rook- en drugsbeleid
De academie is een openbaar gebouw. Daarom geldt een rookverbod in de klaslokalen, kleedkamers, gangen en zalen.
Het verspreiden en/of gebruik van drugs is eveneens ten strengste verboden.
Indien iemand betrapt wordt op het verspreiden en/of gebruik van drugs worden de ouders en het stadsbestuur ingelicht.
Indien nodig geacht wordt drugbegeleider van het PISAD GPB ingeschakeld. 

3. Schoolbenodigdheden

3.1. Kledij dans
Voor de leerlingen dans is een uniform verplicht vanaf L3 (voor kleuterdans en initiatie makkelijke kledij voorzien)
 • Leerlingen lagere graad dragen een roze balletpakje (type: ), roze balletcollants met voet en roze demi-pointes. 
 • Leerlingen middelbare en hogere graad dragen voor: 
  • AABL een zwart balletpak (type: ), roze collants met voet, roze demi-pointes 
  • HED en/of AT een zwart balletpak (type: ), zwarte collants zonder voet, zwarte boxershort, effen zwarte enkelsokken 
 • Volwassenen dragen voor: 
  • AABL een zwart balletpak (type: ), zwarte collants zonder voet, roze demi-pointes, zwart doorschijnend rokje tot aan de knie. 
  • HED en/of AT zwarte aansluitende danskledij 
 • Jongens/mannen dragen voor: 
  • AABL een zwarte legging, een wit of zwart aanlsuitend shirt, zwarte demi-pointes 
  • HED en/of AT zwarte aansluitende danskledij 
Alle kledij MOET aan de binnenkant genaamtekend zijn, ook de balletschoenen.
Juwelen en horloges worden niet gedragen, lange haren zijn vast in een correct dotje(klassiek ballet) of in een staart (Hed/ AT). Leerlingen met kortere haren zorgen ervoor dat het haar niet in de ogen hangt en zo strak mogelijk samen zit d.m.v. haarkleurige speldjes.
Alle leerlingen komen iets vroeger om zich klaar te maken, zodat de les stipt kan beginnen.
Snoep en frisdranken zijn niet toegelaten in de balletzaal! Enkel een flesje water mag.

3.2. Instrumenten
Volgende instrumenten kan je bij ons gedurende maximum twee schooljaren huren. 
 • dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon; fagot 
 • viool, cello, kleine gitaar
 • trompet, trombone en tuba
 • accordeon 
Tarieven: 
 • Instrumenten met waarde tot 720 EUR - Huur 50 EUR 
 • Instrumenten met waarde tussen 720 en 1.340 EUR - Huur 65 EUR 
 • Instrumenten duurder dan 1.340 EUR - Huur 80 EUR 
De instrumenten zijn voor ‘normale’ breuken of defecten op school verzekerd. De aan sleet onderhevige wisselstukken (rieten, snaren, enz.) moet je op eigen kosten vervangen.
Bij verlies of schade (bv. als je het instrument laat vallen) betaal je zelf de kosten. Indien je het instrument onvoldoende verzorgt, behoudt de directeur zich het recht het instrument terug te eisen.

Deze informatie vind je als bijlage bij het uitleenformulier dat je tekent als je een instrument huurt.

Stop je met de lessen dan moet je het instrument dadelijk indienen.

3.3. Bibliotheek
Naast de gewone leerboeken beschikt de school over een kleine verzameling boeken, partituren, CD’s en DVD’s.
Je kan deze boeken en partituren uitlenen. Dat kan als je lid bent van de Stadsbibliotheek Zottegem. Je ontleent onder dezelfde voorwaarden als in de Stadsbibliotheek.
Openingsuren:    hangen uit in de ad valvas (poort). 

3.4. Leerboeken

3.4.1. Kopieën

Je kan enkel kopiëren met kaarten. Kopieerkaarten zijn te koop bij de toezichter of op het secretariaat.
Een kaart voor 50 kopieën kost 3,75 euro een kaart voor 100 kopieën kost 7,50 euro. Noteer dadelijk je naam op de kaart, 
dit voor het geval je ze verliest of ergens laat slingeren.
Hier willen we toch nog eens extra benadrukken dat er enkel voor privé-gebruik kan gekopieerd worden. 
Voor groepslessen zoals samenzang, AMV, AVV, samenspel … zorgt de school voor lesmateriaal.

Het stadsbestuur ondertekende voor het beperkt kopiëren een overeenkomst met SEMU.
 • Van iedere kopie die gemaakt wordt moet het origineel kunnen voorgelegd worden (in bezit van de leerling, de leerkracht of de bibliotheek!). 
 • Het is verboden in de handel verkrijgbare bundels of boeken volledig te kopiëren. Indien we misbruiken vaststellen zal de kopieerkaart ingehouden worden. 
 • Leerlingen die meedoen aan de openbare examens zorgen zelf voor een origineel van het opgelegd werk. 
4. Leerproces

4.1. Organisatie van de lessen
We verwachten dat je op tijd aanwezig bent, zodat de lessen stipt kunnen beginnen.
Alle lessen duren één uur (60 minuten), met uitzondering van Samenzang (30 minuten), AMV en Muziekgeschiedenis (2 lesuren), danscompagnie 90 minuten).
Om pedagogische redenen worden de lessen AMV gesplitst in 2 x één lesuur.

Alle lessen moeten volledig gevolgd worden, je moet dus heel de voorziene lestijd in de klas blijven.

4.2. Studiehouding
Muziek, Woord of Dans volgen is een fijne hobby. We verwachten dan ook dat je je voldoende inzet in de les.
Het is voor bijna alle vakken noodzakelijk dat je oefent. Regelmaat is hierbij zeer belangrijk.
Probeer thuis een vast plekje te vinden voor je hobby, zodat je je instrument niet altijd hoeft in - en uit te pakken. Dit bespaart je veel tijd.

Bij bepaalde groepslessen (bv. toneel, instrumentaal ensemble,...) staat of valt de les met je aan - of afwezigheid. Een zekere studie-ernst verwacht dat je de lessen effectief volgt. Je wordt ook verwacht het schooljaar uit te doen, ook als je niet meedoet aan het examen, zodat je klasgenoten op een normale manier het schooljaar kunnen beëindigen.

4.3. Schoolagenda
Wekelijks worden in de agenda de taken en opmerkingen genoteerd in de klas. 
Zo kan je (en ook je ouders/voogd) thuis zien wat (en eventueel waarom) je iets moet hernemen of voorbereiden.
De leerkracht zal in je agenda ook lesverplaatsingen, data examens en audities noteren.
De schoolagenda is te koop op het secretariaat.

4.4. Rapport voor jongeren
Op het einde van een trimester worden rapporten in de schoolagenda gekleefd.
Op het einde van het jaar worden daarop ook de punten van de overgangs- of eindproeven genoteerd.
Dit rapport laat je thuis tekenen
Over de rapporten en het evaluatiesysteem is een aparte brief opgemaakt, die te vinden is op de website.

4.5. Attesten - getuigschriften
Op het einde van het schooljaar ontvang je het rapport, waarop ook de examenpunten ingevuld staan, en of je eventueel herexamen moet doen of een vakantiewerk moet maken.
Leerlingen die in de loop van het jaar geen rapport kregen zullen een attest krijgen.
Op het einde van de lagere, middelbare en hogere graad ontvang je een getuigschrift. De rapporten, attesten en getuigschriften worden jaarlijks op de proclamatie uitgedeeld.

4.6. Uitstappen, stages, concerten en audities.
Deze worden ingericht als onderdeel van de opleiding. We verwachten dan ook dat je meedoet aan deze activiteiten
Voor de uitstappen worden steeds uitnodigingen meegegeven of opgestuurd. Op deze uitnodigingen wordt ook duidelijk de kostprijs genoteerd, alsook duidelijke afspraken i.v.m. bv. vertrekuur en plaats.
Wij vragen de ouders/voogd de brief (of het strookje onder aan de brief) ondertekend terug af te geven op school.

4.7. Optie doorstroming (vanaf de hogere graad)
Voor hen die over de nodige dosis talent, de nodige dosis werklust beschikken én de mogelijkheid tot een artistieke hogere studie na het secundair onderwijs niet uitsluiten, organiseren we een nieuwe optie vanaf de hogere graad 1.
Uiteraard is niemand verplicht dit te volgen. 
Leerlingen die de optie volgen krijgen wel 1 uur individueel instrumentles (verplicht vak).

Pakket
Het pakket bestaat uit 2 uren verplichte vakken en minstens 2 uren opties (in het totaal 4 uren).
Verplichte vakken:
 • 1 uur instrumentles/zang individueel (verplicht vak)
 • instrumentaal ensemble, begeleidingspraktijk, koor, samenspelgroep,… (verplicht vak)
 • Opties zijn: 
  • tweede instrument (bv. piano voor niet-pianisten, strijk -, tokkel- of blaasinstrument voor pianisten, … ), 1 uur, best 3 jaar lang te volgen
  • AMV hogere graad, 1,5 uur, minstens 1 jaar te volgen
  • Muziektheorie hogere graad, 1 uur, minstens 2 jaar te volgen
  • Muziekgeschiedenis, (facultatief), 2 uren
  • bijkomend vak (bv. naast begeleidingspraktijk ook koor volgen…), facultatief, 1 uur
Geïnteresseerden nemen contact op met de directeur, hetzij persoonlijk vanaf eind augustus of via e-mail directie@samwdzottegem.be

5. Proeven (examens)

Tussen 15 mei en 30 juni worden er examens georganiseerd. Je bent verplicht deel te nemen.
Leerlingen Hogere 3, richting muziek optie instrument nemen in de loop van het schooljaar deel aan een partieel examen.

5.1. Overgangsproeven en eindproeven

5.1.1. Overgangs - en eindproeven in publieke zitting (openbare examens)
Voor de leerlingen in Lagere 4, Middelbare 3 en alle Hogere graden voor de vakken instrument, samenspel, zang, koor, instrumentaal ensemble, voordracht, toneel, welsprekendheid, hedendaagse dans en klassiek ballet (lagere 6).
De examencommissie bestaat uit de directeur of zijn afgevaardigde, de leerkracht en 1 of meer deskundigen van buiten de instelling.
De examenkalender wordt gepubliceerd op de website.
Iedereen (je ouders, vrienden...) mag deze proeven bijwonen.

5.1.2. Overgangs - en eindproeven met gesloten deuren
Idem als hierboven met dat verschil dat er geen publiek wordt toegelaten. Dit kan onder meer voor AMV, AMC, Muziekgeschiedenis, repertoirestudie, begeleidingspraktijk.

5.1.3. Overgangsproeven (klasexamens)
Voor de andere jaren dan die voorzien in 5.1.1 zijn er klasexamens, waarbij de directeur of zijn afgevaardigde, de leerkracht en 1 deskundige punten geven.

5.1.4. Herkansingsproeven (herexamens)
Als je niet slaagt voor AMV, AMC, AVV, repertoirestudie, muziekgeschiedenis, klassieke en hedendaagse dans en klassiek ballet kan je een herexamen doen.
Deze beslissing wordt genomen door de klassenraad.

5.2. Vakantiewerk
In enkele gevallen wordt je, in plaats van een herexamen gevraagd een vakantiewerk of bijkomende oefeningen te maken.
Dit werk wordt dan beoordeeld door de leerkracht en de directie.

5.3. Inhaalexamen
In sommige (ernstige!) gevallen kunnen examens uitgesteld worden tot in september. Uitstel moet je schriftelijk aanvragen, duidelijk motiveren (met bewijsstukken) waarom je uitstel vraagt.

5.4. Toelatingsperiode
In bepaalde gevallen (bv. vroeger al muziek gevolgd,...) kan je in de academie starten in bv. het tweede jaar AMV.
Denk je dat dit in jou geval kan, dan neem je best contact op met de directeur. Tijdens een toelatingsperiode (het eerste trimester) wordt nagegaan of je dit ‘hoger’ jaar aankan.

5.5. Onvolledig programma
Indien je in L4, M3 of H3 niet het voorziene niveau haalt, kan - in overleg met de leraar, de directie en jezelf (je ouders/voogd) - geopteerd worden om een onvolledig examenprogramma te spelen.
Je moet je dan wel op het examen voorstellen, maar je blijft één jaar langer in dezelfde graad zitten.

5.6. Puntenverdeling
Voor ieder vak afzonderlijk moet je 60 % van de punten halen om geslaagd te zijn.

5.7. Speciale regeling voor volwassenen

Mogelijkheden voor deelname, alle jaren, H3 optie instrument enkel mogelijkheid tot publieke proef met jury 
(eventueel partieel examen mogelijk) 
 • Meedoen met jongeren met externe jury (zie examenlijst) 
 • Gemeenschappelijke auditie voor volwassenen (afhankelijk van het aantal kandidaten zullen er verschillende sessies gepland worden) 
 • Apart in de klas met directeur (of afgevaardigde) 
6. Varia 

6.1. Klachten

Bij klachten en/of problemen kan je terecht bij de directeur. Je neemt daarvoor best eerst telefonisch contact op. Brieven kunnen uiteraard via de post opgestuurd worden of je kan ze in de blauwe brievenbus (bureau directeur) steken. 
Uiteraard kan dit ook via e-mail - directie@samwdzottegem.be

Klachtenbus
Je kan een klacht melden met een klachtenformulier dat je bij de toezichter of op het secretariaat kan krijgen.
Je kan die kwijt in de klachtenbus (te vinden aan ingang Firmin Bogaertstraat, inkom Meerlaan en in de inkom Oosterzele).

6.2. Verzekering
Je bent verzekerd op weg van en naar school en op school zelf. Deze verzekering geldt enkel voor lichamelijke letsels.
Daarom mag je de school niet verlaten tijdens de lessen, zonder schriftelijke toelating.
Ook bij schooluitstappen ben je verzekerd.

6.3. Orde - en tuchtmaatregelen
In enkele ernstige gevallen kan men volgende sancties toepassen. 
 • een vermaning vanwege de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht. 
 • een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht. 
 • een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur 
Elke sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn ouders meegedeeld met vermelding van de reden. Elke sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van de reden.
Tijdelijke uitsluitingen vanwege de directeur worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.
Voor eventueel beroep tegen de beslissing is enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

Leerlingen die betrapt worden op vandalisme worden definitief uitgesloten.

6.4. Informatie over de school

6.4.1. Website-facebook
Op de website van de stad Zottegem (www.zottegem.be) vind je via ‘onderwijs’ onze academie terug of www.samwdzottegem.be
Je vindt er veel informatie over ons onderwijs, praktische informatie, een schoolkalender, gebeurtenissen, een lijst van leerkrachten,
een nieuwsbrief en nog vele andere dingen.

We hebben ook een pagina op facebook, waar iedereen vriend kan worden en zo op de hoogte gehouden worden van activiteiten.

6.4.2. Elektronische Leeromgeving (GOOGLE EDU)
De academie heeft een elektronische leeromgeving. Wij gebruiken daarvoor vrije software.
Leerlingen en hun leerkrachten kunnen via deze weg informatie met elkaar uitwisselen.

Nieuws daarover wordt via het secretariaat verspreid.

6.5. Gebruik foto- en videomateriaal
Tijdens activiteiten worden foto’s genomen en/of video-opnames gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden in de folder, infoblad van de stad/gemeente, eigen website (facebook), om uit te hangen in de school.

Indien u daar bezwaar tegen hebt, moet u dit schriftelijk melden.