SAMWeeDeetje

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische redenen plaats in de hoofdschool:

SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12, 9620 Zottegem

Inschrijven per mail of telefonisch is niet mogelijk
ID niet vergeten mee te brengen!

Inschrijvingsperiode

Enkel op afspraak (maak een afspraak vanaf woensdag 14 juni 2017 via www.samwdzottegem.be/inschrijvingen/hoe afspraken maken)

Van maandag 26 juni 2017 tot en met woensdag 5 juli 2017

Van maandag 28 augustus 2017 tot en met zaterdag 2 september 2017

Zonder afspraak

Van maandag 4 september 2017 tot en met zaterdag 30 september 2017

Inschrijvingsuren:

maandag                     14.00-19.00

dinsdag                       14.00-19.00

woensdag                   14.00-19.00

donderdag                  14.00-19.00

vrijdag                         14.00-19.00

zaterdag                      09.00-11.30

Meer informatie vind je terug bij “inschrijvingen” op de website.

Nieuwe lesuren schooljaar 2017-2018

De nieuw lesuren AMV, AMC, Woord en Dans kunt u terugvinden op de website vanaf woensdag 14 juni 2017.
Onder de termen Muziek - Woord - Dans, vind je alles per afdeling terug. 

NIEUWS: Verhuis dansafdeling filiaal Oosterzele vanaf 1 september 2017

Onze dansafdeling van het filiaal Oosterzele zal vanaf 1 september 2017 verhuizen van de VBS Scheldewindeke naar de sportzaal van het GILO aan de Korte Ambachtstraat te Oosterzele.Ons filiaal is een initiatief van de gemeente Oosterzele. Door deze verhuis komen we net als onze muziekafdeling, na een aantal omzwervingen, in gebouwen van de gemeente terecht.

Met de verhuis naar het GILO Oosterzele blijven wij in de gemeente zeer bereikbaar, ook voor leerlingen uit de deelgemeenten. Wij kunnen er werken in een goede accommodatie, zorgen voor een veilige schoolomgeving en een samenwerking aangaan met opvang “Het Vinkemolentje”. Hierover volgt binnenkort meer uitleg.
Wij willen de Vrije Basisschool Scheldewindeke van harte bedanken voor de mooie samenwerking: van bij het begin was duidelijk dat de VBS een voorlopige locatie was, maar de school heeft ons in 2014 in het midden van het schooljaar fantastisch opgevangen. In de voorbije periode hebben wij steeds op een voortreffelijke manier kunnen samenwerken met de directie en leraren. 

Bij vragen of problemen in verband met onze verhuis kunt u steeds terecht bij de directie (directie@samwdzottegem.be).

Wij wensen onze leerlingen en leraren alvast veel succes op de nieuwe locatie!


Vastleggen individueel lesuur instrument

Het lesuur instrument wordt persoonlijk of via mail afgesproken met de desbetreffende leerkracht.
In overleg met de leerkracht worden lesdag en lesuur vastgelegd.
Mailadressen van alle leerkrachten instrument vindt u terug bij
richting Muziek op onze website
Dit lesuur kan niet telefonisch of op het secretariaat vastgelegd worden.


Keuzemogelijkheden in de Middelbare en Hogere Graad Muziek

In de Middelbare en Hogere Graad dient met een aantal cursussen te volgen.

Keuzemogelijkheden in de Middelbare Graad

Brief MG
Keuzemogelijkheden in de Hogere Graad

Brief HG


Principe 2de instrument

Leerlingen kunnen vanaf de middelbare graad een aanvraag doen tot het volgen van een 2de optie.
De inschrijvingen lopen tot 30 september.
Pas na 30 september kunnen daardoor de aanvragen voor 2e opties verwerkt worden.
Een 2de optie is niet financierbaar (deze leerlingen tellen niet mee voor het lesurenpakket van het volgend schooljaar).
Dit is dus een gunst van de SAMWD en géén vanzelfsprekendheid.

Deze aanvraag gebeurt via een online invulformulier op onze website.
Dit invulformulier is
beschikbaar vanaf woensdag 14 juni 2017 bij "Muziek".


Verhuur instrumenten

Een instrument wordt uitgeleend voor de duur van 1 schooljaar (1 september tot 31 augustus) en voor de door de leerling gevolgde discipline. De uitlening kan voor een volgend schooljaar worden verlengd maar kan maar gedurende 2 schooljaren gelden.
Vanaf het derde jaar wordt de leerling geacht zelf over een instrument te beschikken.
Indien de leerling zijn studies stopzet, of bij het verstrijken van de uitleentermijn, moet hij het instrument dadelijk terugbezorgen.
Hieronder vindt u een lijst met instrumenten die te huur zijn, zolang de voorraad strekt.
accordeon, cello, dwarsfluit, fagot, hobo, althobo, hoorn, klarinet, saxofoon, trombone, trompet, viool, altviool.

De aanvraag om een instrument te huren gebeurt via een online invulformulier op onze website.
Dit invulformulier is beschikbaar
vanaf woensdag 14 juni 2017 bij "Muziek".


Start lessen schooljaar 2017-2018

De lessen starten vanaf 1 september 2017.


Uitzonderingen
hierop zijn:

AMV L1, Woord L1/L2 en Dans L1,2,3: deze leerlingen starten vanaf maandag 11 september 2017.


MIA korting

Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport, of cultuurvereniging.
Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten in Zottegem.
Het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (OCMW Zottegem, JAC Zottegem en de vrijetijdsdiensten van Zottegem) werkt daarom het systeem van de MIA (Mensen In Armoede)-korting uit.

Meer info


Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Samwd Zottegem wil haar opleidingen beter afstemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (leerstoornis, handicap). In de eerste plaats kan dit door specifiek voor deze leerlingen redelijke aanpassingen te doen aan de organisatie van het gemeenschappelijke curriculum. Leerlingen kunnen zo alle vakken blijven volgen en de leerplandoelen bereiken.

Directie en betrokken leerkrachten kunnen in samenspraak met de leerling (en zijn ouders) een aangepast lessenrooster uittekenen of een individueel aangepast curriculum uittekenen. Dit is evenwel enkel mogelijk voor leerlingen die beschikken over een verslag buitengewoon onderwijs of ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De leerling zal dan bepaalde vakken niet of slechts gedeeltelijk (minder lestijden) volgen.

Voor meer info hierover kunt u terecht bij de directeur: directie@samwdzottegem.be


Facebook

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en word nu vriend van de SAMWD op Facebook.
Wat komt er op onze pagina?  Foto’s - affiches - filmpjes - mededelingen - …


Algemene weetjes

Mailadressen leerkrachten
Alle leerkrachten van onze SAMWD hebben een uniform @samwdzottegem.be mailadres
Steeds:
voornaam.familienaam@samwdzottegem.be
Deze mailadressen vind je
per afdeling “Muziek - Woord - Dans” bij leerkrachten terug, klik op de naam van de leerkracht.

Agenda website
Afwezigheid van leerkrachten, lesverplaatsingen en activiteiten worden steeds vermeld op de agenda van onze website.

Mailadressen leerlingen
Aangezien onze communicatie met leerlingen/ouders hoofdzakelijk via mail verloopt, vragen we om wijzigingen van mailadressen steeds door te mailen naar het secretariaat met vermelding van de leerling(en) waarbij het aangepast moet worden.

Mail: secretariaat@samwdzottegem.be
Afwezigheden van leerkrachten, brieven,…worden via mail doorgegeven.
Het is dus belangrijk dat we hiervoor over een correct mailadres beschikken.
Indien gewenst kunnen er meerdere mailadressen toegevoegd worden per leerling.

Melden afwezigheid leerlingen
Afwezigheid van een leerling kan je melden via mail of telefoon.
Hoofdschool Zottegem:
info@samwdzottegem.be of 09 364 64 36
Filiaal Oosterzele:
oosterzele@samwdzottegem.be of 09 363 76 30

Subpagina''s (1): Nieuwsarchief