Muziek‎ > ‎

Wat te volgen

Muziekinitiatie
Initiatielessen viool en altviool vanaf 4 jaar volgens Suzuki

Suzuki ontdekte dat bij het aanleren van de moedertaal overal in de wereld dezelfde methode wordt toegepast. Hij heeft die methode ontleed en ze vervolgens toegepast in zijn vioollessen, met indrukwekkende resultaten als gevolg.

Als je de Suzukimethode gebruikt, leer je vaardigheden aan op dezelfde manier als je een kind leert spreken:

- Iedereen kan het
- Je begint zo vroeg mogelijk
- Je plaatst het in een omgeving waar de aan te leren vaardigheid overvloedig aanwezig is
- Je moedigt het kind aan zoveel je kan
- Je oefent de ontwikkeling van de vaardigheid zo veel mogelijk en zeer regelmatig
- Je slaat geen dag over
- Je werkt nauw samen met de leraar

Zonder afbreuk te willen doen aan de reeds bij de geboorte aanwezige verschillen tussen mensen, gaat de Suzukimethode er van uit dat elk talent kan en moet ontwikkeld worden. Kinderen worden niet geselecteerd. Wel worden de ouders opgeroepen om zich met de ontwikkeling van hun kind intensief bezig te houden. Het uiteindelijke doel is om via de muziek de kinderen te helpen ontwikkelen tot fijne, gevoelige en succesvolle mensen.

Initiatielessen muziek voor kinderen vanaf 6 jaar

Zingend en spelenderwijs maken de kinderen kennis met ritmiek, beweging, toonhoogte,
kleur. Ze ontdekken de mogelijkheden van hun eigen stem en ontwikkelen hun gehoor. Ze
spelen met Orff-instrumenten en maken kennis met andere muziekinstrumenten.
1 uur per week
Aparte groepen 6-jarigen en 7-jarigen

Deze initiatielessen zijn mogelijk dank zij de steun van het stadsbestuur van Zottegem.

Muziek
Lagere graad:
Lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en samenzang vanaf 8 jaar:
zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen
en schrijven.
2,5 uur per week.

Vanaf het tweede jaar instrumentles: 1 uur per week
Keuze uit dwarsfluit, hobo, althobo, klarinet, saxofoon, fagot, hoorn, trompet, trombone, slagwerk, viool, altviool, cello, contrabas, harp, gitaar, piano, orgel, accordeon en zang.
 
Aparte cursussen voor volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 12 jaar). Als volwassene
kan je dadelijk starten met instrumentles. Je kan ook kiezen voor elektrische gitaar, basgitaar
en keyboard/piano.

Middelbare graad:
Naast een uur instrumentles volg je ook een uur algemene muziekcultuur (AMC) en een uur
samenspel, klanklabo, koor of algemene muziektheorie. 
Samenspel kan in je eigen instrumentengroep: accordeonorkest,slagwerkgroep,
strijkersgroep, koor, … Pianisten/organisten kunnen ook begeleidingspraktijk volgen.

Hogere graad:
Naast een uur instrumentles volg je ook een uur instrumentaal ensemble (samenspel hogere
graad). Dit kan eventueel in een van de samenspelgroepen (zie ook middelbare graad) of in
kleine groepen waar het kamermuziekrepertoire aan bod komt.

Optie doorstroming:
Leerlingen met de nodige dosis inzet en talent kunnen kiezen voor de optie doorstroming.
Je krijgt dan een pakket van vijf wekelijkse lesuren aangeboden: instrument, instrumentaal
ensemble, een tweede instrument, AMV hogere graad en muziektheorie.
Zeker een aanrader als je er aan denkt verder te studeren in een muziekhogeschool.

Muziek beluisteren
Voor wie niet onmiddellijk een instrument wil spelen maar meer wil weten
over de inhoud en de achtergrond van muziek, over componisten, instrumenten, muzikale vormen en genres. 
Er staan verschillende concertbezoeken gepland.
2 uren les per week

Muziekgeschiedenis

Indien je meer interesse hebt in een systematisch en historisch overzicht van stijlen en
periodes dan is deze cursus zeker iets voor jou. Eveneens deelname aan concert – en
operabezoek.
2 uren les per week

Muziektheorie
Voor geïnteresseerden in muziekanalyse, arrangeren en componeren. Zij
leren werken met muzieknotatieprogramma’s op de computer.

Jazz en lichte muziek

Het lessenpakket omvat zoals in de klassieke richting 3 complementaire cursussen: AMC,
(Algemene Muziekcultuur), instrument en samenspel. Deze lessen zijn erop gericht om als
uitvoerder en als luisteraar een stevige basis te verkrijgen.

AMC    
S
chetsen van jazz en lichte muziek, aanvullende theoretische bagage, het reilen en zeilen in de muziekwereld.

Instrument
improvisatie, begeleiding, ritmiek, stijlkennis en interpretatie (pop, rock, funk, swing, latin…)

Aanbod: zang, gitaar, piano, saxofoon, koper, drums, bas

Samenspel (combo): In een groep met blazers, zang, gitaren, piano’s, bas en drums worden
bekende en minder bekende, oude en gloednieuwe nummers in alle stijlen ingestudeerd.