Muziek‎ > ‎

Vakken

Aanbod Instrumenten

Klassiek
Dwarsfluit, Hobo, Althobo, Klarinet, Saxofoon, Fagot, Hoorn, Trompet, Trombone, Slagwerk, Viool, Altviool, Cello, Contrabas, Harp, Gitaar, Piano, Orgel, Accordeon,
Zang

Jazz en lichte muziek
(Elektrische) Gitaar, Piano, Koper, Saxofoon, Slagwerk, Zang, Contrabas, Elektrische bas


Aanbod Lagere Graad

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

De AMV-cursus wil een brede muzikale vorming geven leert de muziektaal beheersen. Dit leidt tot een plezierige ontdekkingstocht in de wereld van ritmes, klanken en tonen.

Samenzang

Samenzang is de meest elementaire vorm van koorzang. Samen zingen bevordert de samenhorigheid waarvan het uiteindelijke doel gemeenschappelijke expressie is. Jongeren leren aanvoelen hoe je muziek kunt afwerken en verfijnen. Het repertoire leunt nauw aan bij de leefwereld van de kinderen. In het vak samenzang worden beleving, inzet, beheersing en afwerking in praktijk gebracht.

Instrument

Klassiek (lagere, middelbare en hogere graad)

Dwarsfluit, Hobo, Althobo, Klarinet, Saxofoon, Fagot, Hoorn, Trompet, Trombone, Slagwerk, Viool, Altviool, Cello, Contrabas, Harp, Gitaar, Piano, Orgel, Accordeon, Zang

Jazz en lichte muziek (vanaf middelbare graad)

(Elektrische) Gitaar, Piano, Koper, Saxofoon, Slagwerk, Zang, Contrabas, Elektrische bas


Aanbod Middelbare Graad

Algemene Muziekcultuur (AMC)

Amc volg je naast je instrumentlessen. Na AMV verbreden we je kennis over de muziekwereld. Instrumenten herkennen, componisten ontdekken, klassieke meesterwerken beluisteren, filmmuziek bespreken, proeven van verschillende muziekstijlen, ... en nog veel meer

Klanklabo

Muziek is gestructureerd geluid. In klanklabo ontleden we composities en maken we muziek van zelf opgenomen geluid. We trainen onze oren, creëren gevoel voor timing en onderzoeken hoe componisten structuur geven aan een werk.

Luisterpraktijk (volwassenen, aansluitend op AMC)

Je leert je luisterattitude verdiepen en verfijnen op een bewuste en kritische manier. Hier is ruimte om samen een muziekstuk te beluisteren en te bespreken. Je verbreedt je muzikale belevingswereld, staat eens een langere tijd stil bij één componist. en leert muziek in de grote verscheidenheid van vormen, genres en stijlen kennen. 

Koor (enkel voor meisjes-dames)

Je leert meerstemmig zingen in verschillende stijlen en talen met oog voor techniek, interpretatie en het plezier van het zingen.

Samenspel (blazers, gitaristen, accordeonisten, strijkers, slagwerk)

Voor deze instrumenten is er een aangepaste samenspelgroep per instrumentengroep.
In Oosterzele is een aparte samenspelgroep waar alle blazers mogen aansluiten.

Begeleidingspraktijk (BP) voor harpisten, pianisten en organisten.

Zoals het woord het zegt ligt hier de nadruk op begeleiden. Inzicht in en het leren werken met akkoorden speelt hierbij een belangrijke rol. Ook vier- en zeshandig pianospelen komt aan bod. Daarnaast is er ruimte voorzien voor improvisatie:
een mooie melodielijn maken , een tof ritmisch patroon uitvinden, ...

Algemene Muziektheorie (AMT)

Met eenvoudige oefeningen leer je muziek meerstemmig bewerken. Naast akkoordenleer is er tijd voor eigengemaakte muziekstukjes. Je leert er ook werken met het muzieknotatieprogramma Sibelius.

Jazz en lichte muziek (JALM): Vanaf M1 kan je kiezen voor JALM.

Improvisatie, begeleiding, ritmiek, stijlkennis en interpretatie (pop, rock, funk, swing, latin…).
Aanbod: zang, gitaar, piano, saxofoon, koper, drums, bas. Er zijn samenspelgroepen (combo’s) en ook een aparte cur JALM-AMC.


Aanbod in de Hogere Graad

Samenspel
(blazers, gitaristen, accordeonisten, strijkers, slagwerk)

voor gitaristen, blazers en slagwerk is er een aparte groep (middelbare 3/hogere) graad.
Leerlingen optie samenspel strijkers kunnen aansluiten bij het strijkorkest.

Kamermuziek
(Voor leerlingen optie instrument én optie samenspel)

In kleine groepen (duo, trio, kwartet,…) wordt gewerkt aan stukken uit de uitgebreide kamermuziekliteratuur.

Begeleidingspraktijk (BP) (voor harpisten, pianisten en organisten)

enkel als vervolg op de middelbare graad

Muziektheorie (MT)

enkel als vervolg op de middelbare graad. Dit kan je ook apart volgen, d.i. zonder instrument/zang, maar je moet dan wel een attest hebben van de lagere graad van een polyfoon instrument (piano, orgel, accordeon, …)

Muziekgeschiedenis

Twee uur per week. Dit kan je ook apart volgen, d.i. zonder een instrument/zang.

Optie doorstroming

Voor leerlingen die de mogelijkheid tot een artistieke hogere studie na het secundair onderwijs niet uitsluiten, organiseert de SAMWD de optie doorstroming vanaf de hogere graad 1. Deze optie voorziet in een uitgebreid opleidingspakket:      

·         2 uren verplichte vakken 

·         minstens 2 uren opties (in het totaal 4 uren).

Verplichte vakken:
-1 uur instrumentles/zang individueel (verplicht vak)
-instrumentaal ensemble, begeleidingspraktijk, koor, samenspelgroep,… (verplicht vak)

Opties zijn:
-tweede instrument (bv. piano voor niet-pianisten, strijk -, tokkel- of blaasinstrument voor pianisten, … ), 1 uur, best 3 jaar lang te volgen
-AMV hogere graad, 1 uur
-Muziektheorie hogere graad, 1 uur
-muziekgeschiedenis, (facultatief), 2 uren
-bijkomend vak (bv. naast begeleidingspraktijk ook koor volgen…), facultatief, 1 uur