Muziek‎ > ‎

Suzuki

Vioolinitiatie

Suzuki

Wat?

Viool en altvioolonderricht volgens de Suzuki methode voor kinderen vanaf 4 jaar.

De Suzuki – of Moedertaal methode werd ontwikkeld  in 1945 door de Japanse vioolpedagoog Shinichi Suzuki (1898 – 1998). Meer dan honderdduizenden kinderen leerden via zijn methode viool of een ander instrument spelen. Voor zijn pedagogisch werk ontving hij tal van eretitels en prijzen en behaalde 8 eredoctoraten.

Zijn filosofie kan kort samengevat worden met de titel van zijn eerste boek: “Opgevoed met Liefde”. Alles vertrekt vanuit de omgeving: geef een kind de mogelijkheden om iets te leren, moedig het aan, verbeter fouten met liefde, geef het kind vertrouwen door te wijzen op wat het wel al kan.  M.a.w. Het kind leert muziek net zoals zijn moedertaal.

Kinderen worden dus ook niet geselecteerd. Wel worden de ouders opgeroepen om zich met de ontwikkeling van hun kind intensief bezig te houden. Door de juiste omgeving te creëren kan in principe elke vaardigheid dat in elk kind aanwezig is tot op een indrukwekkend niveau ontwikkeld worden. Kinderen die volgens de Suzukimethode leren spelen zijn geen wonderkindjes (toch niet meer dan elk ander kind). Ze worden enkel erg gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen.

Tientallen jaren ervaring met deze benaderingswijze bewijzen dat kinderen zelfs tot professioneel niveau kunnen leren musiceren indien ze voldoende training en aanmoediging krijgen. Hiervoor is geen uitzonderlijke begaafdheid nodig, wel een uitzonderlijke werkwijze van ouders en leerkrachten, gepaard met een grote liefde voor elk kind. Hoewel heel wat Suzuki leerlingen later beroepsmusici worden, is het echter niet de bedoeling om beroepsviolisten op te leiden. Het uiteindelijke doel is om via de muziek de kinderen te helpen ontwikkelen tot fijne, gevoelige en succesvolle mensen.

Hoe?

Suzuki baseerde zijn methode volledig op de manier hoe een moedertaal wordt aangeleerd. Een kind leert spreken door naar de ouders en omgeving te luisteren. Ouders herhalen zonder enige vorm van nervositeit wel duizendmaal de eerste woordjes. Als het kind er eindelijk in slaagt om deze uit te spreken, wordt het beloond met een stralende ouder. Andere woorden worden bijgeleerd en fouten liefdevol verbeterd. Het kind wordt van bij de geboorte constant omring door het gesproken woord. Na een tijdje komen de eerste zinnen en nog later leeft het kind de woorden schrijven. Het begint boeken te lezen, opstellen te schrijven en begrijpt dat taal ook een kunstzinnige waarde kan hebben.

Deze werkwijze noemde Suzuki de ‘moedertaal-methode’. Hij transponeerde de methode naar het aanleren van viool. De te spelen stukjes werden opgenomen zodat de kinderen ook thuis omringd worden met muziek. Net zoals de woordenschat worden de stukjes niet vergeten maar steeds herhaald. Ze dienen als basis waarop het volgende stuk kan aangeleerd worden. Het lezen van muziek komt later en het aanvoelen van de muziek is een proces dat langzaam groeit.

Wie?

De lesgevers aan SAMWD Zottegem zijn Griet Wytynck (viool) en Sam Knops (altviool).  Naast hun diploma ‘meester in de muziek’ behaalden ze ook het Europees erkende diploma ‘leraar Suzuki-methode’, uitgereikt door de ESA (European Suzuki Association).

Waar en Wanneer?

De lessen gaan door in SAMWD Zottegem (Firmin Bogaertstraat 12 of Meerlaan 48)

Wekelijks 1 individuele les (20 min), uur af te spreken met de leerkracht.

Wekelijks groepsles  (in het begin 30 min, later 1u) op zaterdagnamiddag.

Ouderles (zonder kind) (30 min) dinsdagavond voor vioolouders, op maandagavond voor altvioolouders.

Kostprijs?

125 euro voor alle lessen

Tweede kind van hetzelfde gezin: 25 euro korting. 

Huur instrument zowel voor kind als ouder

Interesse?

Gelieve naam van uw kind, adres, geboortedatum, email en telefoonnummer door te geven 
via dit formulier Suzuki
U zal dan rechtstreeks door de leerkracht worden gecontacteerd.