การจัดการเรียนรู้


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

โพสต์24 มิ.ย. 2559 21:26โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 01:06 ]

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้  การนำเสนอ Hardware ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นำเสนอ Hardware


ง20210 โปรแกรมตารางงาน

โพสต์24 มิ.ย. 2559 19:43โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 20:21 ]

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา ง30243

โพสต์24 มิ.ย. 2559 18:12โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 22:34 ]

กิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เรียนรู้ การออกแบบหน้าปก  จากตัวอย่างภาพที่กำหนดให้    ภาพพื้นหลังตัวอย่าง
กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม  2559
ให้นักเรียนเลือกหัวข้อของการจัดทำ E-Book  ตามโปรแกรมที่กำหนดให้
28/6/2559  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่่อง  การแชร์เอกสาร  การทำงานร่วมกัน      คลิกที่ลิงค์  กิจกรรมการเรียนรู้
10/6/2559  วันนี้เรามาเรียน เรื่อง การสร้าง Blog  ใช้เว็บไซต์  www.blogger.com  ในการสร้าง Blog ครั้งนี้

I30201

โพสต์24 มิ.ย. 2559 18:10โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 01:49 ]

1-5 of 5