การวัดและประเมินผล

ขั้นตอนการเข้าสอบ
1.  ลงชื่อเพื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีผู้ใช้  Samroiwit 
2.  คลิกเลือก แบบทดสอบที่ต้องการ

คำชี้แจง   จงทำด้วยความตั้งใจ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

Comments