ช่างคอมซ่อมได้

ตอนที่ 20. จรรยาบรรณช่างคอม

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:48โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:50 ]

ตอนที่ 20. จรรยาบรรณช่างคอม

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร


ตอนที่ 19. แนะนำซอฟต์แวร์ฟรีมีประโยชน์ ตอนที่ 2

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:42โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:50 ]

ตอนที่ 19. แนะนำซอฟต์แวร์ฟรีมีประโยชน์ ตอนที่ 2

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 18. แนะนำซอฟต์แวร์ฟรีมีประโยชน์ ตอนที่ 1

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:41โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:51 ]

ตอนที่ 18. แนะนำซอฟต์แวร์ฟรีมีประโยชน์ ตอนที่ 1

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 17. ซอฟต์แวร์ไม่พัง แต่เครื่องอืด!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:39โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:52 ]

ตอนที่ 17. ซอฟต์แวร์ไม่พัง แต่เครื่องอืด!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 16. โปรแกรม พัง!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:36โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:54 ]

ตอนที่ 16. โปรแกรม พัง!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 15. มัลแวร์!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:35โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:55 ]

ตอนที่ 15. มัลแวร์!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 14. ติดไวรัส!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:34โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:56 ]

ตอนที่ 14. ติดไวรัส!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไรตอนที่ 13. Windows ไม่พังแต่ ERROR!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:33โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:57 ]

ตอนที่ 13. Windows ไม่พังแต่ ERROR!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไรตอนที่ 12. Windows พัง!

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:31โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:58 ]

ตอนที่ 12. Windows พัง!

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร

ตอนที่ 11. สืบอาการซอฟต์แวร์

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:30โดยPhaisarn Praditsiringam   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:57 ]

ตอนที่ 11. สืบอาการซอฟต์แวร์

รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้
พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ : พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ที่รัก บุญปรีชา หรือ พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รับชมได้ทางช่อwww.etvthai.tv

วีดีโอนี้ใช้สำหรับเป็นสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เท่านั้น
ไม่ได้จัดทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร


1-10 of 18