Socjalna

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów. Należą do nich: ustalanie zasad przyznawania stypendiów i zapomóg, ustalanie zasad kwaterowania w domach studenckich, polityka informacyjna w zakresie stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW oraz dbanie o jakość opieki zdrowotnej. Przede wszystkim jednak Komisja odpowiada za rozdział środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i remonty domów studenckich.Poradnik Stypendialny

Wszystkim którzy chcą się ubiegać o stypendia w tym roku, polecam zapoznać się ze specjalnym poradnikiem.
Wyjaśnia on wiele pytań i wątpliwości dotyczących stypedium socjalnego, mieszkaniowego, socjalnego dla niepełnosprawnych, na wyżywienie, sportowego, naukowego, oraz zapomogę.
Poradnik stypendialny znajduje się w załączniku na dole strony.


Niezbędne dokumenty

Formularze i wnioski potrzebne do uzyskania stypendium znajdują się na stronie:
Dokumenty, wnioskiPrzy ubieganiu się o stypendium naukowe w r.ak. 2010/2011 studentów obowiązuje składanie wniosków (termin: do 15 października 2010r)

 • Wniosek o stypendium naukowe


  Terminarz 2010


 • Ogłoszenie kryteriów tworzenia list rankingowych:
 • do 8 października 2010r,
 • Termin składania wniosków o stypendia: socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych, za wyniki w sporcie oraz za wyniki w nauce:
 • do 15 października 2010r,
 • Termin ogłoszenia list rankingowych:
 • do 15 października 2010r,
 • Termin podjęcia decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczeń:
 • do 22 października 2010r,
 • Termin dokonywania korekt średniej ocen na listach rankingowych i ogłoszenia ostatecznych list rankingowych:
 • do 22 października 2010r,
 • Termin ustalenia przez Rektora wysokości poszczególnych kategorii stypendiów za wyniki w nauce, kwoty Ksoc, wysokości stypendium mieszkaniowego oraz na wyżywienie i wartości punktu sportowego:
 • do 29 października 2010r,
 • Termin podjęcia przez Rektora decyzji o zmianie liczby studentów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce:
 • do 5 listopada 2010r,
 • Termin przekazania pierwszej listy wypłat do kwestury:
 • do 15 listopada 2010r,


  Podstrony (1): Dokumenty, wnioski
  ċ
  PoradnikStypendialny.pdf
  (61k)
  Katarzyna Surma,
  29 wrz 2010, 04:04
  Comments