ลูกค้าของเราคือใคร? 
Developers & Operators | Support Providers | Business Creators

          สมองดอทเน็ต เราทำงานโดยตรงร่วมกับผู้ที่มีความต้องการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น มหาวิทยาลัย โรงงาน หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป เป็นต้น
ด้วยการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบองค์รวมเพื่อการเติบโตของระบบได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือหลายๆ ตัวเพื่อนำมาใช้งาน
         
          บุคคลทั่วไป เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการ นักพัฒนา และ ผู้ดูแลควบคุมระบบ ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ความชำนาญและฝึกฝนประสบการณ์ ในอาชีพด้านระบบนิเวศดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการสร้างรายได้ที่เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการในการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม และความร่วมมือกันพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ในรูปแบบของระบบนิเวศเมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Ecosystem)  รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจในรูปแบบกิจการสตาร์ทอัพ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

บริการของเราช่วยอะไรคุณได้บ้าง? 
ตอบโจทย์ความต้องการ | ช่วยแก้ไขปัญหา | บริการครบครันระดับมืออาชีพ
สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์
For Ecosystem Developers

 เราเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ในรูปแบบออนไลน์ การจัดฝึกอบรมสัมนา การให้บริการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศอัจฉริยะ พร้อมให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ รวมถึงการเปิดโอกาสในเข้าร่วมงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างอาชีพช่วยยกระดับรายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
สำหรับ: ผู้ดูแลควบคุมระบบ
For Ecosystem Operators
 

เราพร้อมแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาทักษะผู้ชำนาญการปฏิบัติการบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยหลักสูตรการวางแผนติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม การดูแลบำรุงรักษาระบบ การจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน การเชื่อมต่อระบบ การจัดการความปลอดภัย และการทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
สำหรับ: ผู้สนับสนุนและลงทุน
For Support Providers

เราพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนาธุรกิจไปตลอดจนถึงการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยเรียนรู้ศึกษากรณีตัวอย่างจริง ทำให้ช่วยลดโอกาสความผิดพลาดในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและลงทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มติม ...


สำหรับ: ผู้ก่อตั้งสร้างธุรกิจ
For Business Creators

 เราพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยการสรุปรวบรวมกุญแจสำคัญที่จำเป็นในการบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจ และให้บริการนวัตกรรม รวมไปจนถึงวิธีการขยายธุรกิจและการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...