สภาพอากาศวันนี้


• เรดาห์ตรวจอากาศสทิงพระ   • กรมอุตุนิยมวิทยาสงขลา
• วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม   • เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ (Hatyai City Climate)
• วิเคราะห์ปริมาณฝนในก้อนเมฆ   ตรวจสอบระดับน้ำทะเลหนุน
• วิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ของลม    ♦ เว็บภัยพิบัติ

   ♦ ปัจจัยภัยพิบัติที่น่าสนใจ
• ตรวจสอบภาพถ่ายสภาพอากาศเพิ่มเติม    • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล
• ตรวจสอบเส้นทางเดินพายุจากข้อมูลทหารเรือสหรัฐ    • รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
 • แหล่งข้อมูลจากสภาพอากาศและน้ำ จาก H2OThai.net  • ตรวจสอบฝนสะสม
 ♦ ตรวจสอบเรื่องลมจาก Windy  • ตรวจสอบสภาพฝน


 สภาพอากาศและกลุ่มเมฆ วันนี้ (ปัจจุบัน)    สภาพอากาศและกลุ่มเมฆ สาเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ปี 2553
    
  คำถามคาดการณ์สภาพอากาศ  
  ○ จะมีฝนตกไหม?   สังเกตดูปริมาณเมฆฝน และเรดาร์ตรวจน้ำบนฟ้า
  ○ ฝนจะตกหนักหรือเปล่า?  มีเมฆฝนหนาแน่น ดูความเร็วลม (ที่ระดับ 5.5 hPa)
  ○ ปริมาณฝนจะมีมากหรือเปล่า?  เมฆฝนมาก ลมไม่แรง มีโอกาสฝนตกหนัก
  ○ ฝนจะตกหนักติดต่อกันหรือเปล่า? เมฆฝนหนาแน่น ทั่วบริเวณ
  ○ กลุ่มเมฆมีโอกาสสลายตัวเร็วไหม? ดูความเร็วลม และทิศทางลม
  ○ กลุ่มเมฆมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางไหน? ดูทิศทางลม
  ○ สภาพกลุ่มเมฆรอบๆ พื้นที่มีมากหรือเปล่า? 
  ○ ช่วง 3 ชั่วโมงข้างหน้าปริมาณฝนเป็นอย่างไร? ดูข้อมูลเรดาร์
  
♦ ติดตามรายงานสภาพอากาศจาก The weather Lover Club
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลมที่ระดับ 5.5 กิโลเมตรหรือ 500 เฮกโตปาสคาล
   (พายุหมุนเขตร้อนมักเคลื่อนที่ตามกระแสลมในระดับนี้ - งานวิจัยของฮ่องกง)
   ถ้ามีเมฆฝนหนาแน่นมากและลมไม่แรง (<20 hPa) มีโอกาสมากที่ฝนจะตกหนัก  
   ○ บริเวณที่เส้นสีน้ำเงินของหย่อมอากาศต่ำพาดผ่าน มักจะมีฝนตกหนัก
 ○ ตำแหน่งที่มีตัว L หรือ D แสดงว่าบริเวณนั้นมักจะมีฝนตกหนัก 
 ○ บริเวณที่มีเส้นร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน มักจะมีฝนตกหนัก
   ○ บริเวณที่มีสีแดง แสดงว่าพื้นที่นั้นมีโอกาสฝนตกหนัก

  
     

 ○ บริเวณที่มีสีขาวสว่างมาก แสดงว่ามีปริมาณฝนหนาแน่น
 ○ บริเวณที่มีสีขาวสว่างมาก แสดงว่ามีโอกาสฝนตกหนัก 
○ สังเกตุปริมาณเมฆรอบๆ พื้นที่ ว่ามีมากหรือน้อย
  ○ ให้สังเกตุความหนาแน่นของเมฆจากภาพ
      • บริเวณไหนที่มีสีขาวสว่างมาก แสดงว่ามีกลุ่มเมฆหนาแน่นมาก
  ○ ถ้ากลุ่มเมฆมีความหนาแน่นมากมีโอกาสฝนตกสูง
  ○ ถ้าปริมาณกลุ่มเมฆมาก ฝนมีโอกาสตกติดต่อกันหลายวัน
  ○ ถ้ากลุ่มเมฆไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมีโอกาสที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  ○ เมื่อเมฆเข้าใกล้ชายฝั่งหรือพื้นดิน มีโอกาสสลายตัวได้ง่าย
   ○ ถ้ามีปริมาณเมฆรอบๆ พื้นที่หนาแน่นมีโอกาสสูงที่ฝนจะตกติดต่อกันหลายวัน
   ○ บริเวณที่มีสีแดง มีโอกาสที่ฝนจะตกหนัก
   ○ บริเวณที่มีสีแดง มีโอกาสที่ฝนจะตกหนัก
  ○ บริเวณที่มีสีแดง มีโอกาสที่ฝนจะตกหนักติดต่อกันหลายวัน
  ○ บริเวณที่มีสีแสดง มีโอกาสฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
     
     

การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม:

 
 
 
 
   

ความรู้เรื่องเวลาและอวกาศ
   


Comments