ลงทะเบียนรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 มีนาคม 2561
(ขอความกรุณาโอนเงินค่าสมัครหลังจากสมัครได้แล้ว ภายใน 5 วัน)
   เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อครบกำหนดวันชำระเงิน 
ถ้าท่านไม่ได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางแอดมิน(admin) จะยกเลิกการสมัคร
ของท่านก่อน(NC) และสามารถสมัครใหม่ได้

สมัครวิ่งComments