หน้าแรก


ที่ปรึกษา 
    1. นายจีรศักดิ์  ชำนาญภักดี                               
    2. ผอ.วินัย  จำปาเงิน                      อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
    3. นายเรืองเดช  กาญจนเมฆ            นายกสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนการศึกษา
                                                         โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
    4. อาจารย์มนัส  อยู่สุข                    ที่ปรึกษาชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพสุพรรณบุรี
    5. นายไพบูลย์   จิวโพธิ์เจริญ            ประธานชมรมวิ่ง สามชุกรันนิ่ง

ประธานจัดงาน  
     นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร                

ติดต่อสอบถาม
      นายไพโรจน์  ยังศิริ                      เบอร์โทร   081-7363819

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
    
หน้าเว็บย่อย (1): ลงทะเบียนช่างภาพ