หน้าแรก


slideshow.mp4
รายงานสถิตินักเรียนมาสาย
กำลังปรับปรุงข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียน
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

นายธวัช  ชุมชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมปฎิทิน วันนี้