หน้าแรก


https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/samakkhi-gapps1/kar-prakwd-sux-nwatkrrm-ict-khru-s-kh-w-2558


แนะนำการเข้ายืนยันการเข้าสู่ระบบครั้งแรก

*** นักเรียนเดิมที่จบ ม.3 แล้วเลื่อนมา ม.4
E-mail ให้ใช้ตัวเดิม แต่รหัสจะรีเซ็ตเป็น "12345678" **

*แจ้งปัญหาควรอ่านคำอธิบายให้ดีก่อน*

**เมื่อแก้ไขแล้ว รหัสเริ่มต้นคือ 12345678**


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรม DLIT ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนสมัคคีวิทยาคม------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพการอบรม DLIT รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 ส.ค. 2558
ณ โรงเรียนสมัคคีวิทยาคม


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพบรรยากาศการอบรม Google Apps for Education
บุคลากรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 16 - 18 มี.ค.58>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์
 • อบรม DLIT รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 ส.ค. 2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
          สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ จัดอบรม DLIT รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 โดย ผอ.อดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งอบรมโดยวิทยากร DLIT สพม.36 และวิทยากร GEG เชียงราย. แม่สาย. เชียงคำ

  ส่ง 16 มี.ค. 2559 19:13 โดย Samakkhiwitthayakhom channel จังหวัดเชียงราย
 • การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วย Google Apps for Education
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วย Google Apps for Education


              การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วย Google Apps for Education ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีครู บุคลากรภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 118 คน


  ส่ง 15 มิ.ย. 2558 01:01 โดย Samakkhiwitthayakhom channel จังหวัดเชียงราย
 • เข้าร่วมสัมนา Google Apps for Education ที่จังหวัดสุพรรบุรี 26 - 28 ตุลาคม 2557
  เข้าร่วมสัมนา โครงการยกระดับการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education ร่วมกับโรงเรียนแกนนำ 46ICT ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรบุรี วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2557


  ส่ง 2 ก.พ. 2558 00:05 โดย Samakkhiwitthayakhom channel จังหวัดเชียงราย
 • Training For Teacher @ Samakkhi Witthayakhom School

  เมื่อวันที่ 10 - 12 มกราคม 2558 ได้มีการจัดการอบรมครูแกนนำในการใช้งาน Google Apps for Education ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 36 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อจะนำไปใช้ในโรงเรียนของตัวเอง
  <<เนื้อหาการอบรม>>
  ส่ง 2 ก.พ. 2558 01:18 โดย Samakkhiwitthayakhom channel จังหวัดเชียงราย
 • การอบรม Google Apps for Education ให้แก่บุคลากรในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2557 ได้จัดการอบรม Google Apps for Education ให้แก่บุคลากรในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อให้สามารถใช้งาน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูแกนนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงรายต่อไป
  ส่ง 29 ม.ค. 2558 08:35 โดย Samakkhiwitthayakhom channel จังหวัดเชียงราย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »http://www.samakkhi.ac.th


 
 
http://www.dlf.ac.th/index.php
 
 
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
 
http://edltv.thai.net/digital/
:: จำนวนผู้เข้าชม ::
web page counter
เริ่มนับ 30 ม.ค. 2558