หน้าแรก


ประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรับลงทะเบียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่  26  พ.ย. - 30 ธ.ค.  2559  ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน  ได้ที่นี่  แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ใบรายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
    ส่ง 2 พ.ย. 2559 21:26 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2559ผู้ปกครองนักเรียน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร1ใบรายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
    ส่ง 31 พ.ค. 2559 02:06 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ปกครองนักเรียน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารใบรายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    ส่ง 11 พ.ย. 2558 19:48 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางดาระณี  กรุงศรี
หัวหน้างานการเงิน
https://www.gpf.or.th/thai2013/index.asp
http://www.rd.go.th/publish/
http://www.cgd.go.th/wps/portal/Home2
http://www.crotep.go.th/index1.php
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php

http://www.obec.go.th/Comments