หน้าแรก


ประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่  16 มิ.ย.  - 31 ก.ค. 2561 ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์ธนาคารใบรายการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 18:57 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2560ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่แบบฟอร์มการชำระเงินฝ่านเคาร์เตอร์ธนาคารใบรายการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 24 ต.ค. 2560 22:34 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่  17 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2560  ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มและใบรายการชำระเงิน ได้ที่นี่แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารใบรายการชำระเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 20:49 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 24 ต.ค. 2560 22:14 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 24 ต.ค. 2560 21:13 โดย งานการเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางดาระณี  กรุงศรี
หัวหน้างานการเงิน
https://www.gpf.or.th/thai2013/index.asp
http://www.rd.go.th/publish/
http://www.cgd.go.th/wps/portal/Home2
http://www.crotep.go.th/index1.php
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php

http://www.obec.go.th/Comments