หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
        

รับสมัคร ธรรมศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับสมัคร นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าสอบธรรมศึกษา ปี 2561

ระหว่างวันที่ 1 -  26 ตุลาคม 2561 สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาอาคาร 11 ในวันและเวลาราชการ

สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครค่ายภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าค่ายภูมิศาสตร์ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 (ไป-กลับ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2561

สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาอาคาร 11 ในวันและเวลาราชการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ได้จัดทำเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล  สื่อการเรียนรู้  ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียนที่เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  อันจะยังประโยชน์แก่คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ , นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  และผู้ที่สนใจต่อไป


ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Google Calendar