ข่าว · ประชาสัมพันธ์ล่าสุด · ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นำเสนองานไอซีที

   ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานการแข่งขัน    ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานการแข่งขัน

   Google Apps fot Education    การอบรม Google Apps for Education

   Computer Department    Computer Department

   การจัดการอบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

   การจัดอบรม Google Apps For Education โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ผลงานนักเรียน

   01.Think Before Do แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน     Think Before Do แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

   02.What is elephant grass    What is elephant grass

   03.แค่เสียงเดียว    แค่เสียงเดียว

   04.ลาวิน - กบนอกกะลา HDV     ลาวิน - กบนอกกะลา HDV

แหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้งาน Google Appsเอกสารแนะนำวิธีการใช้งาน Google Apps for Education  
เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถนำไปศึกษาการใช้งานได้ครับ

 https://classroom.google.com/
Google Classroom บริการห้องเรียนออนไลน์สำหรับคุณครูและนักเรียนยุคใหม่ สั่งและส่งการบ้านแบบออนไลน์ได้ผ่านระบบของกูเกิล


  SWK Service

  หน้าแรก

  Computer Service

  http://61.19.32.212/swkitservice/

  บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ

  http://61.19.32.212/useroom/main/login.php

  ข่าวสารไอที

  http://www.advice.co.th/it-news/1191

  https://www.jib.co.th/web/index.php/news/readNews/25663/index.html

  http://www.aripfan.com/11-topic-google/