ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม


รูปการอบรมรุ่น1


รูปการอบรมรุ่น2

สื่อการอบรม

 
https://drive.google.com/a/samakkhi.ac.th/file/d/0B7zSjzauyRKUQUhrb0NKOUZ3NDg/view
 
https://drive.google.com/a/samakkhi.ac.th/file/d/0B7zSjzauyRKUcmptLTNqUWtCTVk/viewVTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

Infographic : Google for Education