พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 46ict วันที่ 8 กันยายน 2559 • รายการประกวดการนำเสนอผลงานครู นักเรียน และโครงาน จะเตรียมโต๊ะขนาด 60*180  ให้ 1 ตัว ให้ผู้แข่งขันเตรียมผ้าปูโต๊ะ ปลั๊กพ่วง (ถ้าใช้) มาด้วย

 • สรุปจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมมหกรรมวิชาการ 46ICT ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 ดูรายละเอียด

 • รายละเอียดเรื่องบูทนิทรรศการจะส่งตัวแทนจัดแบ่งเป็น 4 ภาค มีโรงเรียนหลายโรงแจ้งเข้าร่วมจัดนิทรรศการแล้ว คลิกดูรายละเอียด โรงเรียนไหนเข้าร่วมจัดนิทรรศการขอแจ้งชื่อได้จะได้เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ไว้ให้ 

 • เรียนผู้ประสานงานทุกท่าน จากการประชุมผอ. วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการเรื่องพิธีเปิด คือ 
  1. ให้แต่ละโรงเรียนส่งคลิปแนะนำโรงเรียนของท่าน และผลการใช้ไอซีทีในโรงเรียน เวลา 2 นาที เพื่อตัดต่อทำ VTR นำเสนอ ขอส่งไม่เกินวันที่ 1 กย. 59 ที่เมล์ kanakorn.chaeb@samakkhi.ac.th 
  2. เตรียมธงโรงเรียนมา 2 ผืน นำมาให้ในวันที่ 7 กย. 59 เพื่อร่วมพิธิเปิด โดยจะมีครูไปรอรับที่หน้าหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 • ประสานงานเรื่องที่พัก นายมาโนช  ด่านพนัง เบอร์ 081-783-2977 คลิกดูข้อมูลโรงแรมในเชียงราย
 • ประสานงานเรื่องอาหาร นางนิลภา  จังหาร 089-557-0572

 • ระบบลงทะเบียนการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT เปิดกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวได้ตั้งแต่วันที 1 กันยายน 2559 

http://106.0.169.26/46ict/?name=category&file=view_all

https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/46ict/video-conference

https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/46ict/phaenphang-kar-khaengkhan

http://106.0.169.26/46ict/
กิจกรรม 46ICT

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข้อมูลสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT ที่กรอกข้อมูลแล้ว