Õpin, uurin, katsetan!

Eesmärk on erinevate tegevuste  kaudu tutvustada ja populariseerida ettevõtlust,  teadustegevusi, teadussaavutusi  ja teadlaste tööd  ning äratada õpilastes huvi ettevõtluse,  teadustegevuse, teadlase elukutse  ja tehnoloogia vastu.
Väärtustame keskkonnasõbralikke tegevusi, taaskasutust ja keskkonnateadlikke algatusi.