Koolitus‎ > ‎Salme‎ > ‎Uudistevoog‎ > ‎

Ainetevaheline lõiming - rühmatöö

posted 22 Mar 2015, 22:16 by Unknown user   [ updated 22 Mar 2015, 22:22 ]

Teine koolituspäev lõppes meil rühmatööga, kus peateemaks oli ainetevaheline lõiming. Jagunesime kooliastmete kaupa 3 rühma. Tulenevalt sellest, et käesolev aasta on kuulutatud muusika aastaks, saime lähteülesande lõimida erinevaid õppeaineid seonduvalt muusikaõpetusega. Osalesin III kooliastme rühmatöös. Valisime oma teemaks „Muusika roll pärimuskultuuris”. Mõni minut valitses vaikus, kõik näisid ajusid ragistavat, kuidas oma ainetunnis käsitleda antud muusikateemat. Jutuotsa päästis valla Vastse-Kuuste ajaloo õpetaja, kes pakkus esimese ideena välja, et ajaloo tunnis võiks alustada rahvapillide ajaloo taustauuringutega, millisel perioodil esimesed rahvapillid Eestis kasutusele võeti. Geograafia õpetaja lisas, et tema aines võiks käsitleda leviku ala uurimist, millises kihelkonnas kasutati rahvapille. Võõrkeeled pakkusid välja mõtte, et võrrelda võiks teiste rahvaste kultuuridega, tõlkides materjale eri keeltest. Tööõpetuses saaks proovida lihtsamate pillide meisterdamist, käsitöö tunnis uurida rahvustikandeid ja tikkida rahvariiete mustreid. Kunstiõpetuses saaks kavandid teha meisterdatavatele pillidele. Matemaatika tunnis saab arvutada välja pillide parameetrid ja koostada eelarve vajaminevate materjalide tarbeks. Terviseõpetuse ühe teemana oleks huvitav tutvust teha muusikateraapiaga. Muusikatunnis saaks juba ise musitseerida valmistatud pillidel ja tutvuda eri kihelkondadest pärit heliloominguga. Eesti keele tunnis saaks analüüsida regilaulu ja peale mõne kontserdi külastust kirjutada retsensiooni. Loodusainete tunnis kuulata erinevaid loodushääli. Ideid aina kogunes. Koostöös tekkis võimas sünergia ja leidsime ühiselt, et meie ideede põhjal saaks käivitada lausa 2-aastase projekti, kus esmalt uurime rahvapille, siis valmistame ise pillid ja seejärel musitseerime.

Kõik rühmad said oma töid ka teistele esitleda. Ühine arvamus oli, et selline rühmatöö andis palju uusi mõtteid, mida edaspidi saab edukalt kasutada oma igapäeva koolitöös.

Marina


Foto

Rühmade esitlused:

Foto

Fotod: Margus Lepik

Comments