Tutvustus

Projektist

Konkurss „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“


Konkursi eesmärk on toetada koostööd üldhariduskoolide vahel. 

Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid - kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus. 

Konkursiga antakse pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana.