חיים ברשת

 

מנהל

פאדי  סואעד

   רכז חינוך חברתי 

                         סלים סואעד                                    

 

 

רכזת תקשוב

מהא בדארנה

 

יועצת

סוכינה סואעד

 

פסיכולוגית

מאריה בדארנה

 

מורה מובילה

סמירה מריסאת 

 
 
 
 

תכנון שנתי למוגנות ואתיקה באנטרנט

יום האנטרנט הבטוח 

 

זמן לביצוע : משך כל השנה

קהל יעד :

·       מורים

·       הורים

·       תלמידים

 

מטרות :

1-   קידום מודעות התלמידים למוגנות והתנהגות אתית ברשת תוך כדי הקניית כישורים, ערכים ונורמות לגלישה בטוחה ברשת.

2-   הדרכה והכוונה בקרב התלמידים להתנהגות נאותה ונכונה ברשת .

3-   העלאת המודעות בקרב המורים , ההורים ןהתלמידים

4-   הבלטת הצד החוקי לשימוש לא נכון ברשת

5-   הדרכה לשימוש נכון בפייסבוק ופלוגים ופורמים

6-   ניצול יעיל למשאב והספריה הכי עצומה וקלה לשליפה

7-   למידת עמיתים

 

להלן התכנון

 

 

·       המורים :

1 – סדנא לכל המורים  - הסבר כולל

2 – הצגת מצגת הסבר ופעילויות להעלאת המודעות

3 – חלוקת חומר יעיל לשימוש בשיעורי ניהול כיתה

 

·       הורים :

1 – קורס מחשבים לקבוצת אמהות , המטרה העלאת   

     המודעות בקרב ההורים והדרכה לשימוש יעיל וגלישה בטוחה .

 2 – סדנא לאמהות ( איש מטעם צה"ל הוא שמעביר הסדנא )

3  -חלוקת מנשרים  - הסבר וכללים רלוונטיים

 

·       תלמידים :

    הפעילות עם התלמידים תהיה לפי שכבה והיא כדלקמן :

 

מס'

שכבה

פעילות

1

ג'

1 – סקר פנימי

2 – חלוקת מיילים לתלמידים– הסבר והדרכה לשימוש נכון

3 – 10 העיצות לגלישה בטוחה

2

ד'

1 – חלוקת מיילים  – הסבר והדרכה לשימוש נכון

2- סקר פנימי

3 – פעילות בשם  " גלישה בטוחה "

4 – פייסבוק – חסרונות ויתרונות

3

ה'

1 – חלוקת מיילים – הסבר והדרכה לשימוש נכון

2- סקר פנימי

3 – פעילות בשם  " גלישה בטוחה "

4 – פייסבוק

5 – פעילות " מי רוצה להיות מליונאר "

4

ו'

1 – חלוקת מיילים – הסבר והדרכה לשימוש נכון

2- סקר פנימי

3 – פעילות בשם  " גלישה בטוחה "

4 – פייסבוק

5 – סדנא

 

 

 

 

 

יום שיא : יתקיים   2/2017

קהל יעד : הורים מורים ותלמידים

סדר יום :

1 – הרצאה מטעם המורה למחשבים  - מהא בדארנה

2 – הרצאה מטעם שוטר

3 – חלוקת מנשרי הסבר

 

Comments