PÀGINA D'INICI

De cara al nou curs que ara comencem, els professors del tercer cicle hem preparat un espai web amb la intenció de seguir integrant les noves tecnologies amb la gestió educativa de l'aula i millorar la nostra acció docent.

Aquest espai està concebut com un mitjà d'informació i comunicació entre el cos docent i els alumnes i famílies, així com a font de recursos per tal de facilitar i enriquir el procés d'ensenyança - aprenentatge.

La utilització d'estos recursos podrà fer-se a través de models centrats en l'activitat i iniciativa del professor, fent ús de la PDI a l'aula, o en models centrats en l'activitat i iniciativa dels alumnes tant en el seu treball individual com en equip, i amb la possibilitat de poder-se treballar de forma autónoma a casa.


El professorat que integra aquest projecte som:

FINA CHOVER (Tutora de 6é B, C. Valenciana de 5é B)
JULIÁN ARRIBAS
(Tutor de 6é A, Valencià de 5é A)
MARÍA PITARCH (Tutora de 5é B,  Ciències de la Naturalesa de 5é A)
ELISEO GARGALLO (Tutor de 5é A, Anglés de 5é B i 6é A)

PORFI AGUILELLA (Anglés de 6é B, Plàstica de 5é)
ADRIÁN EIXERÉS
(
Educació Física de 5é)
RUFINO FERNÁNDEZ  (
Educació Física de 6é)
SONIA CHORDÁ
(Música de 5é y 6é)
PASCUAL LLUCH (Religió de 6é)
FERNANDO MIRANDA (Religió de 5é)

Coordinador de cicle: JULIÁN ARRIBAS                          COLEGIO SALESIANO     "San Juan Bautista"         BURRIANA (CASTELLÓN)

Comments