Junta Qualificadora

PROVES DE LA JUNTA QUALIFICADORA

DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ 2017

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Aneu a l'enllaç  Convocatòria proves d'aquest bloc


http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv


Comments