Introducció

Començarem aquest projecte d'àmbit on durant les sessions de Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques farem la feina que us proposem per poder assolir uns objectius i competències comunes a les tres matèries.

Objectius:

  • Justificar a partir de models el dia i la nit, les estacions, la durada del dia al llarg de l'any, les fases lunars i  els eclipsis.
  • Cooperar amb els membres del grup per obtenir uns resultats.
  • Expressar oralment i tenint en compte els criteris d'avaluació la vostra feina.
  • Realitzar simulacions.
  • Utilitzar eines informàtiques per presentar resultats.