หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 10 ก.พ. 2564  รับการประเมินจาก สพม.32

  13 ก.พ.  2564  เรียนชดเชย (วันอังคาร)

  20 ก.พ. 2564   เรียนชดเชย (วันศุกร์)

  20 ก.พ. 2564   ค่ายอาสาร่วมรักษ์พัฒนา (มรภ.บร)

  27 ก.พ. 2564   เรียนชดเชย (วันจันทร์)

  6 มี.ค. 2564   เรียนชดเชย (วันอังคาร)

  7 มี.ค. 2564   เรียนชดเชย (วันพุธ)

  13 มี.ค. 2564   เรียนชดเชย (วันพฤหัสบดี)

  27 มี.ค. 2564   เรียนชดเชย (วันศุกร์)

  28 มี.ค. 2564   เรียนชดเชย (วันจันทร์)

  3 เม.ย. 2564   เรียนชดเชย (วันอังคาร)

  6 เม.ย. 2564   เรียนชดเชย (วันพุธ)

  8-10 เม.ย. 2564   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม