نماذج امتحانات

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي الفصل الاول 2014- 2013  127k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي للفصل الاول 2012/ 2013  24k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي لفصل الاول 2011/2012  40k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:37 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
نموذج امتحان الفصل الاول  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
  22k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:38 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان شهري للفصل الاول 2015-2016  15k גירסה 2 10 בנוב׳ 2015, 9:07 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان مسح الفصل الاول 2013-2014  210k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي للفصل الثالث 2011/2012  22k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:37 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان الفصل الثالث 2013-2014  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:37 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان الفصل الثالث 2016-2015  18k גירסה 2 22 ביוני 2016, 10:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان الفصل الثالث 2013-2014  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:37 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي الفصل الثالث 2012/2013  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:37 פאידה סמעאן
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي للفصل الثاني 2012/2013  36k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
second term 2015-2016  684k גירסה 2 19 במאי 2016, 7:56 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان الفصل الثاني 2017-2016  1007k גירסה 2 24 באפר׳ 2017, 6:07 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان الفصل الثاني 2013-2014  16k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
ĉ
הצג הורד
امتحان فصلي الفصل الثاني 2013-2014  18k גירסה 2 9 באוק׳ 2015, 9:36 פאידה סמעאן
Comments