หน้าแรก

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน


คิดดี..ทำดี..มีสุข

เด็กหญิงสุชาดา  ประจงรัมย์  นักเรียนชั้น ม.1/สมาร์ท เก็บเงินและนำส่งคืนเจ้าของ


Facebook โรงเรียนสะแกพิทยาคม
ระบบ toSchool
ระบบ SGS
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.32
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
SMSS