สมัครเรียน - Enrollment

มีทุนการศึกษาความเป็นเลิศเรียนฟรีสำหรับผู้มีความสามารถ  รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
และทุนเรียนฟรี มีรายได้ใน ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก 
มีค่าเทอมอัตราพิเศษ 5,600 บาทสำหรับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ ผ่อนชำระค่าเทอมได้ กู้ กยศ.ได้ 
รับสมัครออนไลน์  Online application form

สมัครเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ