สมัครเรียน - Enrollment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0-3552-2152 
ระดับ ปวช. ปวส. กด 0  สำหรับ ม.4 กรุณาติดต่อแผนก ม.ปลาย ต่อ 137 อ.อรอนงค์


รับสมัครออนไลน์  Online application form
นักเรียนที่สนใจสมัครเรียน สามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อทางโรงเรียนจะติดต่อประสานงานในการสมัครขั้นตอนต่อไปค่ะ
สำหรับ ม.4 กรุณาติดต่อแผนก ม.ปลาย ต่อ 137 อ.อรอนงค์

สมัครเรียนโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ


Comments