ติดต่อเรา - Contact Us


วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์
209 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-2152 0-3550-1131 

Sahavith Technology College
209 Prachatippatai Road Tapeelieng 
Muang Suphan Buri, Thailand 72000
Phone Number (66) 3552-2152 (66) 3550-1131 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Sahavith-Business-Administration-School/208449815854610

Sahavith Technology College