ติดต่อเรา - Contact Us


วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
209 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-2152 

Sahavith Business Administration Technological College
209 Prachatippatai Road Tapeelieng 
Muang Suphan Buri, Thailand 72000
Phone Number (66) 3552-2152