การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  4 ทักษะของโรงเรียนสหวิทย์ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการสอนภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน  โดยในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสหวิทย์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานแห่งแรก ในภูมิภาคฝั่งภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศไทย

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของเราทุกคน เข้าสอบและรับเกียรติบัตร ที่แสดงถึง ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ชุด YLE, Young Learners English ทั้งในระดับ Starters, Movers, และ Flyers ซึ่งขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นตามมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference, CEFR

เรื่องเด่น - News Highlights

 • "ประชาสัมพันธ์" ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหวิทย์ ประชุม พร้อมฟังการแนะนําหลักสูตร และรายละเอียด การรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 15.00น. - 16.30 น. ณ ห้องสัมนาชั้น 2 อาคารโรงอาหารปฐมวัย โรงเรียนสหวิทย์
  Posted Jan 13, 2016, 7:58 PM by Kanda Posuwan
 • รับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามและการแข่งขันประดิษฐ์รถพลังงานลม ภาพบรรยากาศการรับรางวัลการแข่งขันตอบคำถามและการแข่งขันประดิษฐ์รถพลังงานลม เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายค่ะ
  Posted Sep 3, 2015, 9:08 PM by Mesinee Kuprachamit
 • รับรางวัล "โครงการคูณคล่อง ท่องเร็ว" ภาพบรรยากาศการรับรางวัลการแข่งขัน "โครงการคูณคล่อง ท่องเร็ว" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายค่ะ                                       
  Posted Sep 3, 2015, 8:58 PM by Mesinee Kuprachamit
 • ภาพบรรยากาศการประดิษฐ์รถพลังงานลม (Wind Power Car) ภาพบรรยากาศการประดิษฐ์รถพลังงานลม (Wind Power Car) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายค่ะ
  Posted Aug 23, 2015, 11:25 PM by Mesinee Kuprachamit
 • การแข่งขันรอบตัดสินรอบสุดท้ายกิจกรรมคูณคล่องท่องไว การแข่งขันรอบตัดสินรอบสุดท้ายกิจกรรมคูณคล่องท่องไวเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เข้ารอบ5คนในแต่ละระดับต่างลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ผลจะประกาศให้ทราบอีกครั้งและรับรางวัลในวันพุธที่ 26 ส.ค.2558นี้ค่ะ
  Posted Aug 23, 2015, 7:56 PM by Mesinee Kuprachamit
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถม ร.ร.สหวิทย์ได้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถม ร.ร.สหวิทย์ได้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏเมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ด.ช. นวนนท์ จันทร์วาววาม ชั้น ป.3ด.ช. ปภังกร ลือขจร ชั้น ป.3ด.ช. พงศพัศ ทรงวินัย ชั้น ป.3ด.ช. ภัทรพล เกตุแก้ว ชั้น ป.6 (ผ่านเกณฑ์)ด.ช. ภาณุพงศ์ กสิกิจพาณิชย์ ชั้น ป.6ด.ญ. อาชิตา เกตุแก้ว ขั้น ป.5     
  Posted Aug 23, 2015, 7:50 PM by Mesinee Kuprachamit
 • สักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเนรศวรมหาราช คณะครูและตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสหวิทย์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเนรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ.อนุสรณ์สมเด็จพระเนรศวรมหาราช เทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 19 มกราคม 2558           
  Posted Jan 18, 2015, 6:06 PM by Nateeton Punyalerd
Showing posts 1 - 7 of 34. View more »

บรรยากาศการเรียนการสอน - Classroom Snapshots


ประกาศล่าสุด - Recent Announcements

Showing posts 1 - 6 of 8. View more »