การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  4 ทักษะของโรงเรียนสหวิทย์ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการสอนภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน  โดยในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสหวิทย์ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานแห่งแรก ในภูมิภาคฝั่งภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศไทย

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของเราทุกคน เข้าสอบและรับเกียรติบัตร ที่แสดงถึง ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ชุด YLE, Young Learners English ทั้งในระดับ Starters, Movers, และ Flyers ซึ่งขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นตามมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference, CEFR


เรื่องเด่น - News Highlights

 • ผลการทดสอบ NT ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ National Test : NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนของเราสามารถทำคะเเนนได้เป็นที่น่าภูมิใจมากๆ ผลคะเเนนสูงกว่าระดับสังกัด   ศึกษาธิการภาค  จังหวัด  เเละประเทศขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนของเราทุกคนค่ะ
  Posted May 8, 2017, 6:37 AM by Siripon Homsuwun
 • คนเก่งของเรา ขอเเสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภิสรา เมธีวรกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมโครงการประเมินเเละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ (TEDET)  
  Posted Mar 5, 2017, 4:55 AM by Siripon Homsuwun
 • บรรยากาศการจัดกิจกรรมคริสต์มาส ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2558  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  เด็กๆได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง คลิปวีดีโอการแสดงของนักเรียนค่ะ  การแสดงชุดที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=RxaQEO7U5ls การแสดงชุดที่ 2  https://www.youtube.com/watch?v=t5RlMV-13Fkการแสดงชุดที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=LX2erjuLZ-w การแสดงชุดที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=wKXb-xjTtTM การแสดงชุดที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=iVlZ0t6mTLM                       https://www.youtube.com/watch?v=YGQjv3yQemoการแสดงชุดที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=-4fUNOf2NN8การแสดงชุดที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=iJl3miMT8to สามารถรับชมวีดีโอกิจกรรมฉบับเต็มได้ที่ 
  Posted Jan 3, 2016, 6:01 AM by Siripon Homsuwun
 • ภาพกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2558 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมกีฬาสี  โรงเรียนสหวิทย์  วันที่ 18  ธันวาคม 2558  เด็กๆสนุกสนานและเป็นกิจกรรมดีๆ  ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักการรู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถรับชมวีดีโอกิจกรรมได้ที่นี่
  Posted Dec 28, 2015, 8:12 AM by Siripon Homsuwun
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 สมัครเรียน - Enrollment
  Posted Dec 14, 2015, 7:12 AM by Siripon Homsuwun
 • ภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD ภาพบรรยากาศ  กิจกรรม BIKE  FOR  DAD  ของโรงเรียนสหวิทย์  นำโดยคณะผู้บริหาร  คุณครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.สามารถรับชมวีดีโอกิจกรรมนี้ได้ที่   >>>>> กิจกรรม BIKE FOR DAD<<<<<   
  Posted Dec 28, 2015, 7:52 AM by Siripon Homsuwun
 • พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  Posted Dec 14, 2015, 7:15 AM by Siripon Homsuwun
Showing posts 1 - 7 of 28. View more »

บรรยากาศการเรียนการสอน - Classroom Snapshotsประกาศล่าสุด - Recent Announcements

Showing posts 1 - 6 of 21. View more »