home‏ > ‏

למידה בחירום

 
קישור לדף ובו ריכוז המשימות לכיתות א'-ב' 
        וכן טפסים שיש למלא בעת התרגיל לחצו כאן
לרשותכם כתובת אתר מחוז צפון בחירום  - לחצו כאן

קישור לאתר "למידה בחירום" בענן החינוכי

למידה בחירום כיתה ג'

למידה בחירום כיתה ד'


למידה בחירום כיתה ה'

 

למידה בחירום כיתה ו'


תת-דפים (1): משימות לתרגיל
Comments