home‏ > ‏

למידה בחירום


 

משימה כיתות ב


קישור לטופס מילוי משימה - לתלמידים.


לרשותכם כתובת אתר מחוז צפון בחירום  - לחצו כאן

קישור לאתר "למידה בחירום" בענן החינוכי


למידה בחירום כיתה ג


למידה בחירום כיתה דלמידה בחירום כיתה ה


 

למידה בחירום כיתה ותת-דפים (1): משימות לתרגיל
Comments