home‏ > ‏

למידה בחירום


לרשותכם כתובת אתר מחוז צפון בחירום  - לחצו כאן

קישור לאתר "למידה בחירום" בענן החינוכי


קישור לטופס מילוי משימה - לתלמידים.

למידה בחירום כיתה ג'

למידה בחירום כיתה ד'


למידה בחירום כיתה ה'

 

למידה בחירום כיתה ו'


Comments