1. Presentació

L’Escola Pia de Sabadell comparteix un projecte educatiu amb la resta de centres de l’Escola Pia de Catalunya, on hem definit un estil metodològic propi. Promou el desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes, tot adequant els mitjans educatius a les exigències de la realitat social i manté una actitud de compromís amb la ciutat i el país.

Escola
 • Oberta: acull a tothom
 • Acollidora: promou una relació propera i familiar
 • Innovadora: coneix i adopta si s’escau els darrers mètodes pedagògics
 • Participativa: fomenta la implicació de tota la comunitat educativa i que col•labora amb l’entorn
 • Arrelada: promou la coneixença de la llengua i la cultura catalanes, així com l’estimació del país on vivim.
 • Transformadora: educa uns valors que permeten la millora de la societat on vivim.
Vol que els/les alumnes siguin capaços/ces de:
 • Desenvolupar la seva personalitat, per tal d’esdevenir:
 • Reflexius. Pensen les coses abans, durant i després de fer-les o actuar.
 • Responsables. S’esforcen per complir amb les seves obligacions.
 • Crítics. Expressen la seva opinió de manera raonada.
 • Autònoms. Prenen decisions i actuen en conseqüència.
 • Treballar per millorar la societat, per tal de ser:
 • Respectuosos. Tracten amb respecte les persones, les coses i l’entorn.
 • Morals/ètics. Tenen present, en les seves actuacions, el que és bo per a un mateix i per als altres.
 • Compromesos. Actuen pensant en la millora de la societat.
 • Construir coneixement. Per això, en acabar el procés educatiu seran competents si:
 • Comprenen. Copsen i interioritzen la informació rebuda en qualsevol situació.
 • Autoconeixen. Tenen consciència de les pròpies capacitats i habilitats.
 • Resolen. Troben solució als problemes que se’ls plantegen
 • Recerquen. Fan ús de mitjans diversos per trobar respostes a les qüestions plantejades.
 • Cooperen. Treballen en grup, respectant les individualitats.
 • Memoritzen. Recorden significativament allò més rellevant.
 • Comuniquen/expressen. Transmeten informacions, sentiments o estats d’ànim.
 • Transfereixen. Apliquen el que han aprés en situacions i contextos diversos.
 • Autoregulen. Són conscients del seu propi procés d’aprenentatge.