Opció Pastoral a l'escola

L’escola té una especial cura en promoure el respecte a totes les persones, ja siguin alumnes, docents, els qui treballen en àmbits d’administració i serveis, pares, monitors... valorant especialment les actituds d’acolliment i empatia.

L’escola assumeix el compromís vers un món més just i sostenible, que ens fan actuar pensant en els altres, per millorar la societat i tenint cura en la pràctica quotidiana de tots aquells aspectes que ens permeten optimitzar i reduir el consum de recursos.

L’escola en totes les etapes educatives destina una estona diària per desenvolupar activitats relacionades amb la descoberta i l’aprofundiment de la dimensió interior. També treballa aquesta dimensió personal i interpersonal des de les diferents matèries del currículum.

L’escola imparteix l’àrea de Cultura Religiosa, en tots els cursos des de primer de Primària fins a primer curs de Batxillerat. L’objectiu d’aquesta matèria és que els nois i noies coneguin de manera crítica i reflexiva com és el món de la religió i com són les religions del món, enteses com a possible font d’alliberament i de plenitud de vida. Segurs que el coneixement afavoreix el respecte i ajuda a entendre la complexitat del món.

L’escola garanteix que a totes les etapes, es realitzen activitats de treball cooperatiu i d’altres activitats a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i la transformació social.

L’escola ofereix moments de celebració dins l’horari escolar, en dies significats de l’any: inici de curs, Sant Josep Calassanç, Nadal, DENIP, fi de curs... Han de ser celebracions bàsicament festives on tot l’alumnat i el professorat se sentin còmodes i es faciliti una vivència de festa tot promovent la reflexió.

L’escola té un pla de formació sobre voluntariat per als alumnes majors de 16 anys i fa propostes, dins o fora l’escola, per poder oferir als alumnes fer tasques com a voluntaris. Per això a l’escola es treballa en xarxa amb entitats locals que treballen explícitament per millorar l’entorn natural, sociocultural i espiritual.

L’escola garanteix que s’ofereixi a tot l’alumnat de cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i FP, i als antics i antigues alumnes, la possibilitat de participar en grups de reflexió, de creixement personal i en comunitats cristianes on s’aprofundeixi i comparteixi el compromís evangèlic, posant alhora a disposició, els espais i els recursos necessaris.

L’escola ofereix grups de formació, reflexió i acció, destinats a totes les persones que treballen a l’escola i a tots als pares i mares dels alumnes. Donarà també, la possibilitat de participar en grups i en comunitats cristianes on s’aprofundeixi i comparteixi el compromís evangèlic.

L’escola, en la selecció del personal, té present a més dels aspectes tècnics de la persona a contractar, la seva identificació amb la missió educativa, la seva implicació en àmbits del voluntariat: en l’acció social, el lleure educatiu, la marginació i la seva capacitat per a poder acompanyar persones, així com el compromís personal en la construcció per a un món més just.

Tots els aspectes descrits es tindran presents també durant el procés de desenvolupament professional.