Presentació

Dintre del pla de formació i de millora, es va aprovar el projecte “El debat com a eina pedagògica del treball en valors democràtics” per endegar-lo en el marc de l’assignatura Educació Ètico-cívica de 4t d’ESO. L’objectiu principal era situar la reflexió dels valors democràtics com a eix d’anàlisi, activitat i treball, i com a objectius específics promoure el treball cooperatiu en temes d’actualitat relacionat amb valors i l’obtenció de recursos personals i grupals per participar i organitzar activitats amb implicació directa dels valors democràtics.

La feina té una primera part conceptual centrada en les pràctiques pròpies de la retòrica

Les fases de treball per construir el concepte de debat són: fase de documentació rigorosa sobre el tema escollit, amb entrevistes i recerca documental diversa especialitzada. Fase de sistematització de la informació recollida i anàlisi i construcció dels arguments seguint les fases de la retòrica clàssica adaptada a l’edat. Simulació de la defensa dels arguments propis i cerca dels arguments contraris de per possible unes rèpliques organitzades. Estudi dels components dels debats clàssics amb materials audiovisuals. I finalment l’Actio: la posada en escena del debat amb presència d’un moderador, dos grups i públic implicat en les decisions sobre la credibilitat, l’aportació de dades i la valoració del factor emocional. clàssica aplicada a l’edat i als coneixements, i centrant-se sobretot en Ciceró i Aristòtil, però també en els moderns, com Weston o Toulmin.