ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีพุทธศักราช 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  อาทิ  การแข่งขันคัดลายมือแบบอาลักษณ์  และแบบหัวกลม  การแข่งขันตะลุยโจทย์ PISA การแข่งขันเขียนตามคำบอก การแข่งขันเขียนเรียงความ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2560 และมีพิธีเปิดวันภาษาไทย ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมได้แก่ เพลงพื้นบ้านและละครวีรชนคนอ่างทอง  


ċ
bg.psd
(853k)
Kru Gift,
29 ก.ค. 2558 00:54
ċ
logo.psd
(346k)
Kru Gift,
29 ก.ค. 2558 00:54