กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสตรีอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีนิทรรศการ การแข่งขันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

  • นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียด/สมัครได้ที่ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
  • กำหนดการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 คาบ 6-9 ณ ลาน ททบ.5
  • กำหนดการ การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 คาบ 9 ณ ห้องราชพฤกษ์เธียร์เตอร์
  • กำหนดการ การแข่งขัน STEM ด้วยเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและประเภทบินไกล วันอังคารที่ 1 สิงหาคม คาบ 1-9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสังเวียน
  • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ċ
bg.psd
(853k)
siriporn ritmak,
29 ก.ค. 2558 00:59
ċ
logo.psd
(346k)
siriporn ritmak,
29 ก.ค. 2558 00:59