กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


เด็กหญิงเปรมสินี กุลอำพล

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค

และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และแข่งขันประกวดวาดภาพระดับประเทศกับ Master Art

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร