• การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

  (ขอบคุณภาพถ่ายโดย พิษณุ ทรัพย์อนันต์)  ส่ง 29 พ.ย. 2560 21:16 โดย Weerawat Yodman
 • Health and Sports Day 2017
  กิจกรรม การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

  (ขอบคุณภาพถ่ายโดย พิษณุ ทรัพย์อนันต์)
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 07:04 โดย Weerawat Yodman
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 "อ่างทองเกมส์"
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 "อ่างทองเกมส์" 
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
  ดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
  (ขอบคุณภาพถ่ายโดย พิษณุ ทรัพย์อนันต์)

  ส่ง 28 พ.ย. 2560 07:05 โดย Weerawat Yodman
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »