Her er forskellige elektroniske materialer delt op i overordnede emner. Bemærk: nogle er købt særskilt til skolen, andre kan tilgås via dit folkebiblioteks webside, eller frit tilgængelige på nettet.

NB: For fjernadgang til Københavns Bibliotekers e-resurser skal du være oprettet som bruger på et lokalbibliotek i København og være borger i kommunen. Du kan benytte e-resurserne ved at besøge et bibliotek i København, uanset om du bor i kommunen. Bor du ikke i Københavns kommune, er der god chance for, at dit eget kommunebibliotek også abonnerer på den e-resurse, du vil benytte.  Hvilke e-resurser et bibliotek abonnerer på, fremgår altid på bibliotekets webside.

FAG

Biologi:
 • Access Science (via folkebibliotek, dækker emnemæssigt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi)
 • Aktuel Naturvidenskab (artikler findes i gym-biblioteket, men kan også hentes online på tidsskriftets webside, fra 1999 - 2012)
 • Biologifaget.dk (via folkebibliotek, find viden om biologiske sammenhænge i naturen, fysiologiske processer i kroppen og det miskroskopiske på celleniveau)
 • Frividen.dk (fri, gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg)
 • GreenFILE (via folkebibliotek, eng.sproget, indeholder fuldtekstartikler om menneskets indvirkning på miljøet: klimaforandringer, bæredygtigt byggeri, forurening m.v.)
 • Medline Plus (fri, website fra U.S. National Library of Medicine med informationer om sygdomme, lidelser og sundhed)
 • Naturen i Danmark (fri, værk i fem selvstændige bind)
 • PDB (fri, database om biologi, specifikt om mikrobiologi og molekylære strukturer)
 • PubMed Central (fri, forskningsartikler indenfor biologi, biotek, medicin samt andre life sciences)
 • Science in Context (via folkebibliotek, artikler indenfor naturfagene)
 • SPIE (fri, videnskablige artikler, bøger og konferencepapirer om bl.a. optik, fotonik, nanooptik, biomedicinsk optik, og astronomi, via skolens ip-adresse)
 • Sundhed.dk (fri, her findes informationer om sygdomme, symptomer, behandlingsmuligheder m.m.)
 • Sundhedsstyrelsen.dk (fri, Indeholder en række temasider om fx udvikling og forskning indenfor overvægt, stofmisbrug, rygning eller alkohol)
 • Videnskab.dk (fri, uafhængigt nyhedsmedie, der leverer daglige forskningsnyheder)
Dansk:
 • Arkiv for Dansk Litteratur (fri, fuldtekst romaner, lyrik, noveller)
 • Dansk litteraturs historie (fri, via denstoredanske.dk)
 • e-poke (fri, 1800-tallets danske litteraturhistorie)
 • Faktalink (via SkoDa, UNI-login, oversigtsartikler, litteraturlister, litterære perioder)
 • Forfatterweb (via SkoDa, UNI-login, forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere som omfatter både afdøde og nulevende forfattere, indeholder analyserende tekster)
 • Henrik Ibsens skrifter (fri, find fx skuespil, digte og breve i digital form)
 • Infomedia (via SkoDa, UNI-login, anmeldelser i danske aviser)
 • Informations e-arkiv (spørg bibliotekar om login, læs litteraturanmeldelser tilbage fra avisens start i 1945)
 • Kalliope (fri, ældre dansk lyrik i fuldtekst)
 • Litteraturnu.dk (fri, anmeldelser af den nyeste litteratur)
 • Litteratursiden.dk (fri, artikler og analyser om dansk og udenlandsk skønlitteratur)
 • Litteraturtolkninger (via SkoDa, UNI-login, se hvor du kan finde tolkninger og analyser af forskellige værker)
 • Politikens e-arkiv  (spørg bibliotekar om login, læs litteraturanmeldelser tilbage fra avisens start i 1884)
Engelsk:
 • Literature Resource Center (via folkebibliotek, litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og perioder)
 • Biography in Context  (via folkebibliotek. Biografier indenfor alle fag)
 • Gale Student Resources in context (via SkoDa, UNI-login, artikler fra mere end 1200 forskellige tidsskrifter og aviser, samt biografier, analyser og udvalgt kildemateriale)
 • Sparknotes (fri, analyser og handlingsreferater af ca. 500 klassiske og nyklassiske værker, afsnit om Shakespeare med skuespil i fuldtekst, både i original og nutidsengelsk)
Fysik:
 • Access Science (via folkebibliotek, dækker emnemæssigt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi)
 • Aktuel Naturvidenskab (artikler findes i gym-biblioteket, men kan også hentes online på tidsskriftets webside, fra 1999 - 2012)
 • Frividen.dk (fri, gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg)
 • FysikKemifaget (via folkebibliotek, artikler, filmklip og interaktive animationer relateret til emner indenfor fysik og kemi)
 • Fysikken og dens historie frem til år 1770 (fri, kronologisk gennem gang af fysikkens historie med litteraturhenvisninger)
 • Fysikleksikon (fri, Niels Bohr Instituttets fysikleksikon, indeholder emner indenfor fysik og astronomi)
 • Hyper Physics (fri, fra Department of Physics and Astronomi på Georgia State University, forklarer fysik med tekst og figurer)
 • Science in Context (via folkebibliotek, artikler indenfor naturfagene)
 • SPIE (fri, videnskablige artikler, bøger og konferencepapirer om bl.a. optik, fotonik, nanooptik, biomedicinsk optik, og astronomi, via skolens ip-adresse)
 • Videnskab.dk (fri, uafhængigt nyhedsmedie, der leverer daglige forskningsnyheder)
Historie: 
 • 1914-1918 (fri, kilder om Danmark under 1. verdenskrig)
 • BBC History (fri, de centrale dele af verdenshistorien findes beskrevet her. Både tekstmæssigt og visuelt)
 • Biography in Context (via folkebibliotek. Biografier indenfor alle fag)
 • Bundesarchiv Deutschland (fri, omfattende tysk nationalarkiv, sprog: tysk og engelsk)
 • Churchill Archive (find login her, stor samling af UK regeringsdokumenter og primære historiske kilder fra 2. Verdenskrig)
 • Danmarks oldtid (fri, via denstoredanske.dk)
 • Danmarkshistorien.dk (fri, udarb. af historikere fra Aarhus Universitet)
 • Dansk Vestindien (fri, udarb. af Rigsarkivet, kilder fra og om Danmarks tid som kolonimagt i Vestindien) 
 • Eurobeast (fri, primære og sekundære historiske kilder om 1. Verdenskrig, herunder om kemisk krigsførelse/giftgas)
 • Europeana 1914-1918 (fri, transnationalt biblioteksprojekt- og database med historiske materialer om 1. verdenskrig)
 • Fordham University (fri, stor samling af tilgængelige historiske primærkilder)
 • Gale Student Resources in context (via UNI-login, amerikansk database med avis- og tidsskriftsartikler m.v.)
 • Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (fri, 2. udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie i 17 bind på Den Store Danske)
 • Historie på AU (fri, kilder, links m.m fra Århus Universitet)
 • historie-online (fri, resurseguide om historie og kulturhistorie i Danmark, udg. af Dansk Historisk Fællesråd)
 • Historiensverden.dk (via folkebibliotek, historiske fremstillinger og primære historiske kilder)
 • Library Press Display (via folkebibliotek, her kan man læse dagens avis fra ca. 1700 udenlandske aviser, samt orientere sig 3 md bagud)
 • Politikens e-arkiv  (spørg bibliotekar om login, læs artikler tilbage fra avisens start i 1884)
 • Rigsarkivets temaside om forsvar for demokrati i mellemkrigstiden (fri, kilder til perioden og inspirationsmateriale)
 • Tidsskrift.dk (fri, via Det Kongelige Biblioteks portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst)
 • U.S. History in Context  (adgang via skolens IP-adresse, masser af primære og sekundære kilder om USA)
 • World History in Context (adgang på skolen via IP-adresse. Stor historieportal om verdenshistorien. Tusindvis af artikler, uddrag fra bøger, filmklip, etc.
Kemi:
 • Access Science (via folkebibliotek, dækker emnemæssigt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi)
 • Aktuel Naturvidenskab (artikler findes i gym-biblioteket, men kan også hentes online på tidsskriftets webside, fra 1999 - 2012)
 • Frividen.dk (fri, gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg)
 • FysikKemifaget.dk (via folkebibliotek, artikler, filmklip, quizzer, spil og interaktive animationer relateret til emner indenfor fysik og kemi)
 • Periodiske system (fri, det periodiske system interaktivt, fra Royal Chemical Society (RCS)
 • Science in Context (via folkebibliotek, artikler indenfor naturfagene)
 • Videnskab.dk (fri, uafhængigt nyhedsmedie, der leverer daglige forskningsnyheder)
Matematik:
 • + PLUS Magazine (fri, Amerikansk tidsskrifts om matematik)
 • Euclid's Elements (fri,  fra Clark University, Gennemgang af Euklids Elementer på engelsk)
 • Frividen.dk (fri, gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg)
 • MatematikFessor (via folkebibliotek, træn færdigheder indenfor matematik gennem opgaveløsning og spil. Formelsamlinger og matematikopgaver kan downloades)
 • MatLex (fri, matematisk leksikon)
 • Vestergaards Matematiksider (fri)
Musik:
 • Det virtuelle musikbibliotek (fri, musiktidsskrifter og universitetsspecialer)
 • DR Gymnasium - musik (UNI-login, DR´s temaside om musik)
 • Oxford Music Online (via folkebibliotek, giver adgang til tre store databaser: Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music)
 • Musikkurser (fri, musiklærer Jakob Jensens side om nodelære, musikteori, arrangement, musikhistorie o.a.)
 • Musikpedia (fri, nodelære, teori, analyse, arrangering o.a.)
 • International Music Score Library Project (fri download af >36.000 originale partiture fra klassiske og moderne komponister)
 • Songsterr (fri, guitar-, bass- og trummetabs til moderne og klassiske værker)
Naturgeografi:
 • Access Science (via folkebibliotek, dækker emnemæssigt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi)
 • Aktuel Naturvidenskab (artikler findes i gym-biblioteket, men kan også hentes online på tidsskriftets webside, fra 1999 - 2012)
 • ETDEWEB - World Energy Base (via folkebibliotek)
 • Geocenter (fri, nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau)
 • Geografifaget (via folkebibliotek, artikler, lydsekvenser, film og interaktive elementer om de tre emner: Natur, Miljø og Samfund)
 • Geoviden (fri, tidsskrift om geografi og geologi i pdf-format)
 • Global Issues In Context (Adgang på skolen via IP-adresse, info. om lande og temaer med global interesse)
 • GreenFILE (via folkebibliotek, eng.sproget, indeholder fuldtekstartikler om menneskets indvirkning på miljøet: klimaforandringer, bæredygtigt byggeri, forurening m.v.)
 • Naturgeografiportalen (via UNI-login, Gyldendals naturgeografiportal)
 • Science in Context (via folkebibliotek, artikler indenfor naturfagene)
 • U.S. Geological Survey (fri, geologiske artikler, kort, billeder og analyserende materiale)
 • Videnskab.dk (fri, uafhængigt nyhedsmedie, forskningsartikler til inspiration for opgaveforløb, inkl. ref. til videre læsning)
Religion:
 • Bibelen online (fri, Bibelselskabets side med gode søgemuligheder)
 • Religion.dk (fri, stor religionsportal. Drives af Kristeligt Dagblad)
 • Religionsguiden (En vejviser fra Syddansk Uni. til flygtninges og indvandreres religioner i Danmark)
Retorik:

Samfundsfag:
 • Europa World Plus (via folkebibliotek - omfattende base med information om verdens lande, regioner og organisationer, muligt at sammenligne landestatistik)
 • Faktalink (via SkoDa, UNI-login, dansk emneopdelte, faglige artikler skrevet af journalister og fagfolk)
 • Global Issues in Context (Adgang på skolen via IP-adresse, info. om lande og temaer med global interesse)
 • Infomedia (via SkoDa, UNI-login, danske avis- og tidsskriftsartikler)
 • IPL - Internet Public Library (fri, linksamling udvalgt og vurderet af amerikanske biblioteker, amerikansk fokus)
 • Library Press Display (via folkebibliotek, læs dagens avis fra ca. 1700 udenlandske aviser, går 3 md bagud)
 • Mandag Morgen (adgang på skolen via IP-adresse, analyser og rapporter om velfærd, forskning, finans, vækst og uddannelse o.a.)
 • Masterfile Premier (via folkebibliotek, omfattende tidsskriftbase, der giver adgang til engelsksprogede tidsskrifter i fuldtekst)
 • Politikens e-arkiv  (spørg bibliotekar om login, læs artikler tilbage fra avisens start i 1884)
 • Ræson (find login her, nyhedsmagasin om politik skrevet af eksperter, politikere og journalister)
 • SFI - (fri, dansk uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet. Beskæftiger sig fx med social arv, integration, familie og arbejdsmarked)
EMNER

Alle emner:
 • Den Store Danske (fri, encyklopædi, suppleret med brugernes ekspertviden. Alle opslag tjekkes af redaktion, før publicering - peer review)
 • Ebrary (via folkebibliotek, database med engelske e-bøger inden for områder som økonomi, humaniora, naturvidenskab, historie og samfundsfag)
 • Faktalink (via SkoDa, UNI-login, dansk emneopdelte, faglige artikler skrevet af journalister og fagfolk)
 • Gale Student Resources in context (via UNI-login, amerikansk database med avis- og tidsskriftsartikler m.v.)
Darwin:
 • AboutDarwin.com (fri, engelsksproget temaside om Darwin)
 • Charles Darwin Online (fri, kilder til Darwin. Indeholder Darwins originale skrifter inkl. Arternes oprindelse på dansk)
 • Darwin 200 : Specials : Nature News (fri, tidsskriftet Nature har lavet et særnummer om Darwin. Dele kan læses gratis her)
 • Darwinarkivet.dk (fri, temaside om evolutionsterien og Darwin, bl.a. om kirkens reaktion på Darwins teorier)
 • Evolution.dk (fri, find info. om evolution.  Udarbejdet af eksperter, del af samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universitet )
 • Understanding Evolution (fri, temaside om evolution fra Berkeley)
 • Videnskab.dk - (fri, artikel: "Darwin inspirerede forfatterne", med henvisning til andre artikler)
EU:
 • Det danske EU-formandskab (fri,
  om Danmarks formandskabet  for EU i 2012)
 • Folketingets temaside om EU (fri,
  Folketingets temaside om EU. Overblik over EU's basale opbygning, medlemslandene og det bagvedliggende regelsæt)
 • od til hurtig og anvendelig viden om væsentlige EU-spørgsmål og –svar. Pjecen er fra Folketingets EU-oplysning)
 • olitisk uvildig nyhedsmedie med redaktion på Christiansborg. Læs bl.a. om seneste nyt indenfor EU-politik og –udvikling)
 • EU-oplysningen (fri, grundig og neutral præsentation af de danske EU-forbehold. Hos Udenrigsministeriet finder du også en overskuelig fremstilling) 
 • EU-lex (fri, 
  EU-ret og andre offentlige EU-dokumenter)
 • Eurostat (fri, indsamler og udgiver statistik og publikationer fra samtlige EU-lande)
Fokus på enkelte lande:
Kvindehistorie:
Naturvidenskabelige emner:
 • Access Science (via folkebibliotek, dækker emnemæssigt fra biokemi og astronomi til arkæologi og antropologi)
 • Aktuel Naturvidenskab (artikler findes i gym-biblioteket, men kan også hentes online på tidsskriftets webside, fra 1999 - 2012)
 • Biologifaget.dk (via folkebibliotek, find viden om biologiske sammenhænge i naturen, fysiologiske processer i kroppen og det miskroskopiske på celleniveau)
 • ETDEWEB - World Energy Base (via lokalbibliotek)
 • FysikKemifaget (via folkebibliotek, artikler, filmklip og interaktive animationer relateret til emner indenfor fysik og kemi)
 • Fysikken og dens historie frem til år 1770 (fri, kronologisk gennem gang af fysikkens historie med litteraturhenvisninger)
 • Fysikleksikon (fri, Niels Bohr Instituttets fysikleksikon, indeholder emner indenfor fysik og astronomi)
 • Geografifaget (via folkebibliotek, artikler, lydsekvenser, film og interaktive elementer om de tre emner: Natur, Miljø og Samfund)
 • GreenFILE (via folkebibliotek, eng.sproget, indeholder fuldtekstartikler om menneskets indvirkning på miljøet: klimaforandringer, bæredygtigt byggeri, forurening m.v.
 • MatematikFessor (via folkebibliotek, træn færdigheder indenfor matematik gennem opgaveløsning og spil. Formelsamlinger og matematikopgaver kan downloades)
 • Science in Context (via folkebibliotek, artikler indenfor naturfagene)
 • SPIE (fri, videnskablige artikler, bøger og konferencepapirer om bl.a. optik, fotonik, nanooptik, biomedicinsk optik, og astronomi, via skolens ip-adresse)
 • Videnskab.dk (fri, uafhængigt nyhedsmedie, der leverer daglige forskningsnyheder)
Brugernavn & password til div. Ressourcer:

Københavns Bibliotekers e-materialer - log på med cpr nr. og pin-kode (4 tal) oprettet på biblioteket
SkoDa - UNI-login

Kontakt bibliotekar Søren Harsbo (SH) via Lectio eller sh@rysensteen.dk
Du skal være logget ind for at tilføje gadgets, der kun kan ses af dig