ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื็อ/จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ภาพกิจกรรมผ่าน facebook


ข่าวกิจกรรมภายใน/ภายนอกรั้วระเหววิทย์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานไปราชการ

ชื่อ-สกุลรายการไปราชการจากวันที่ถึงวันที่สถานที่ไป
นายศรัญยุ ดียางหวาย นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองพญาแล 
นางพวงพยอม สุดประเสริฐ นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
นางสาวสุภาวดี สันเทพ อบรมการพัฒนาตนเอง คู่ปอง  15 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
แสดง 3 รายการจากหน้า การไปราชการ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม 30

ข่าวการศึกษา

 

 

นายลำจวน ดิษขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักเรียนทุนกรุงไทย