ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวจัดซื็อ/จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ภาพกิจกรรมผ่าน facebook


ข่าวกิจกรรมภายใน/ภายนอกรั้วระเหววิทย์

  • กิจกรรมวันปีใหม่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ให้กับนักเรียนเพื่อความสุขในช่วงวันขึ้นปีใหม่โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายขอบคุณภาพข่าวจาก ...
    ส่ง 7 ม.ค. 2561 23:58 โดย นายธงชัย ทวดสุวรรณ์
  • ร่วมแรงร่วมใจเตรียมรับผ้าป่า และต้อนรับรุ่นพี่คืนสู่เหย้า คณะครูนักเรียนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ระดมทุน จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับรับผ้าป่า และต้อนรับรุ่นพี่คืนสู่เหย้า ในว ...
    ส่ง 29 ธ.ค. 2560 00:58 โดย ราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
  • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันไหว้ครูเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห ...
    ส่ง 8 มิ.ย. 2560 19:45 โดย ราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานไปราชการ

ชื่อ-สกุลรายการไปราชการจากวันที่ถึงวันที่สถานที่ไป
นายศรัญยุ ดียางหวาย นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองพญาแล 
นางพวงพยอม สุดประเสริฐ นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
นางสาวสุภาวดี สันเทพ อบรมการพัฒนาตนเอง คู่ปอง  15 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
แสดง 3 รายการจากหน้า การไปราชการ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม 30

ข่าวการศึกษา

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา


นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นักเรียนทุนกรุงไทย