ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความคิดเห็นการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2560 18:13โดยประกัน รสท   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 18:14 ]

กรอกข้อมูลภาระงาน

โพสต์26 ก.พ. 2560 21:12โดยประกัน รสท   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2560 21:12 ]

ขอแก้ไขแบบฟอร์ม แบบเสนองานประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:21โดยประกัน รสท

เนื่องด้วยงานประจำของโรงเรียนไม่จำเป็นที่ต้องมีหลักการและเหตุผล จึงแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบงานประจำ ตัดหลักการและเหตุผลออก แล้วเลื่อนวัตถุประสงค์มาเป็นข้อที่ 1  หรือสามารถโหลดแบบฟอร์มใหม่ได้ที่ 
https://sites.google.com/a/rst.ac.th/prakan/download/Form_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9959.xls?attredirects=0&d=1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โพสต์25 มี.ค. 2559 02:43โดยประกัน รสท   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2559 02:43 ]

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ 

ดาวน์โหลด

โพสต์23 มี.ค. 2559 23:57โดยประกัน รสท   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2559 02:45 ]

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่
https://sites.google.com/a/rst.ac.th/prakan/share/sar01

ขอเชิญประชุม

โพสต์29 ส.ค. 2558 01:19โดยประกัน รสท   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 01:51 ]

ขอเชิญประชุมทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

ส่งข้อมูลประกันภายใน

โพสต์6 ส.ค. 2558 18:57โดยประกัน รสท

ขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านส่งข้อมูลภายใน 14 สิงหาคม 2558

1-7 of 7

Comments