การประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง

เรียนคุณครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินอัตลักษณ์ และไฟล์แบบประเมินเอกลักษณ์ ตามระดับชั้นด้านล่าง จากนั้นให้คุณครูประเมินอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนักเรียนในห้องที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด และแนบไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์ที่ประเมินแล้ว ส่งที่อีเมล์ prakan@rst.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (คุณครูไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์)


ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการประเมินอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

แนวทางการประเมินอัตเอก 61