ระบบสารสนเทศนักเรียน (Student Information System)

>> ประกาศ แจ้งจากงานวัดผล ทางงานวัดผลจะเปิดให้มีการแก้ไข 0 ร. ในระบบรอบที่ 2 ในวันที่ 7 - 18 มกราคม 2562 แต่ในช่วงระหว่างนี้นักเรียนสามารถติดต่อรับงานแต่ละวิชาจากครูผู้สอนวิชานั้นๆได้ตามปกติค่ะrpg15@rpg15.ac.th