שאלות פוריות על הנחל

1. כיצד משפיע התרחבות ר"פ על הוואדי?
2.מה הקשר בין ההתחממות הגלובלית לוואדי?
3.כיצד כמות המים בנחל משפיע על הצמחים?
4.מהם הגורמים שמאפשרים חיים בוואדי?
5.כיצד משפיע הזבל על החיות בוואדי?
6.מה התנאים לשהייה בלילה בוואדי?
7.מה הקשר בין כמות המטיילים לבין כמות בעליי החיים בוואדי?
8.מהם הגורמים להזדהמות המים בוואדי?
9.כיצד משפיע שאיבת המים על החיים בוואדי?
10.כיצד הושפע הוואדי מגידול האוכלוסייה בוואדי?
11.
Comments