חשבון

נושאים למבחן סוף שנה: 3.6.12
פעולות חשבון מספרים שלמים
ממוצע
מציאת החלק
פעולות חשבון שברים
מספרים עשרוניים
אומדן
המבנה העשורי
מציאת האחוז
הנדסה- היקף , שטח, נפח, תיבה, מלבן , עיגול
ניתוח דיאגרמה

מתמטיקה במט"ח 
ć
ויקי מו.,
18 בדצמ׳ 2011, 23:20
ć
לירון שי,
29 במאי 2012, 23:38
ċ
כפלמ'סעשרוניבמ'סעשרוני.notebook
(62k)
ויקי מו.,
29 בינו׳ 2012, 4:36
ċ
כפלמ'סשלמיםבמ'סעשרוני.notebook
(25k)
ויקי מו.,
30 בינו׳ 2012, 3:59
ċ
כפלעשרוניבשלם.notebook
(58k)
ויקי מו.,
29 בינו׳ 2012, 4:36
ć
ויקי מו.,
12 במרץ 2012, 5:16
Comments