שעה ירוקה


מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה-האדם והשפעתו על הסביבה


עולם היצורים החיים-צמחים מבנה מיון ותהליכים


עולם מעשה ידי אדם - שימוש במוצרים והשפעתם על האדםשעה ירוקה היא אחת משלושת השעות במדע וטכנולוגיה הנלמדות בכתה א'. בשעה זו נחשפים הילדים באמצעות למידה מתוקשבת ויציאה לטבע לתופעות המתרחשות סביבם.

יחידות הלימוד המתוקשבות ממוינות על פי תוכנית הלימודים ומהוות פתיח, או השלמה לנלמד ביציאה לסיורים.

ć
רסקי אסנת,
2 באפר׳ 2013, 20:59
ċ
זיכרון קולות בעלי חיים.notebook
(1848k)
רסקי אסנת,
24 בדצמ׳ 2013, 21:00
Comments